ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਡੰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ- ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ

Punjab Civil Secretariat

ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਸੁਪਰਡੰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ- ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ

Sharing is caring: