Regarding repair in Govt office

Posted by Anyonums

Sat sri akal saryana nu.. Eh puchna siĀ  ki thuda officer thunu govt office di repair karn layi apne valno paisa kharch karn layi khe skda? Sade office ch fall ceiling da kam krna hai jo k govt buliding hai, jis di permission DC ne de diti hai, par oh ne khea k ehs c koi v khracha govt valno nhi dita javega., thunu apne level te krna houga.. Bt sade officer sanu paise ekathe karn layi khe rhe ne… Te v eh compulsory hai.? Sirf orally.. Written ch kuch v nhi

Sharing is caring: