ਰੀਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ Posted by:- ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ

Guest Posts

Posted by ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪਸੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ

ਰੀਐਪਰੋਪਰੀਏਸਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ smspunjab.in ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਪੇਜ ਤੋਂ ਦੇਖ/ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Sharing is caring: