ਬਦਲੇਗਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ – News Clippings

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈੈ। ਮਿਤੀ 17 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੋਂ ਦਫਤਰੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ ਤੋਂ 5.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੜੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

For latest updates for Punjab Govt Employees/Pensioners and to download instructions for Employees/Pensioners of Punjab, kindly register on smspunjab.in. to get latest updates on mobile, join our Telegram Group. https://t.me/VarinderSinghOfficial

Sharing is caring: