ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰ

Banner -Downloads

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਭਾਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਗਭਗ 650 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੱਤਰ https://smspunjab.in ਤੇ ਅੱਜ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੇਬਲ ਵਿਚੋਂ ਪੱਤਰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਫੀ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੱਤਰ (ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫਾਈਲ) ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ https://smspunjab.in/upload/ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀ.ਡੀ.ਐਫ. ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿਕਚਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ https://smspunjab.in/guest_posts/ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੋੋਸਟ ਕਰੋ।

Instructions / Rules / Notifications / Circulars

Sr. No.DepartmentSubjectDateDownload
1Personnel DepartmentThe Punjab Govt Employee (Conduct) Rules 1966 (Amended upto 22.02.1985) - PunjabiDownload
2Personnel DepartmentRegarding penality for late attendenceDownload
3Finance DepartmentGIS Saving Fund Table for 3rd Quarter of 2023 ( From 01-7-2023 to 30-09-2023) Letter Dated 31.08.2023 8/31/2023Download
4Finance DepartmentInstructions regarding Dies Non dated 07.02.20232/7/2023Download
5Finance DepartmentTo Challenge the orders issued by the Honble Court of CWP 2371 of 2010 instructions dtd 12.01.20231/12/2023Download
8Finance DepartmentSubmitting Proposals to FD regarding Court Cases, Policy matters Instructions dated 03.01.20231/3/2023Download
9Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋੁਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕੰਨਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮਿਤੀ 22-12-202212/22/2022Download
12Finance DepartmentGrant of Dearness Relief to the Punjab Govt Pensioners and Family Pensioners dtd 21.10.202210/21/2022Download
13Finance DepartmentGrant of Dearness Relief to the Punjab Govt Pensioners10/21/2022Download
14Finance DepartmentGrant of Dearness Relief to the Punjab Govt Pensioners 1-210/21/2022Download
15Finance DepartmentDEPD enhancement of gratuity from 10 lacs to 20 lacs8/11/2022Download
16Finance DepartmentEnhancement of gratuity from 10 lacs to 20 lacs for PSUs instructions issued by DPED 11-08-2022 8/11/2022Download
17Finance DepartmentEnhancement of gratuity from 10 lacs to 20 lacs for PSUs instructions issued by DPED 11-08-20228/11/2022Download
18Finance DepartmentSixth Pay Commission - additional_house_rent_allowance_in_lieu_of_rent_free_accommodation 04-07-20227/4/2022Download
19Finance DepartmentSixth Pay Commission - additional_house_rent_allowance_in_lieu_of_rent_free_accommodation 04-07-20227/4/2022Download
20Finance DepartmentClarification_regarding_payment_of_Leave_Travel_Concession_to_Punjab_Govt_employees_and_Travel_Concession_to_the_Punjab_Govt_pensioners_dated 30.05.20225/30/2022Download
21Finance DepartmentSixth Pay Commission- clarification_regarding Leave_Travel_Concession_to_Punjab_Govt_employees_and_Travel_Concession_to_the_Punjab_Govt_pensioners_dated_30-05-20225/30/2022Download
22Finance DepartmentSixth Pay Commission - Clarification_regarding_payment_of_Leave_Travel_Concession_to_Punjab_Govt_employees_and_Travel_Concession_to_the_Punjab_Govt_pensioners_dated_ 30-05-20225/30/2022Download
23Finance DepartmentSixth Pay Commission- clarification_regarding Leave_Travel_Concession_to_Punjab_Govt_employees_and_Travel_Concession_to_the_Punjab_Govt_pensioners_dated_30-05-20225/30/2022Download
24Finance DepartmentSixth Pay Commission - Clarification regarding payment of Leave Travel Concession to Punjab Govt employees and Travel Concession to the Punjab Govt pensioners dated 30-05-20225/30/2022Download
25Finance DepartmentRevision of Pay Scales of Certain Categories of posts, JCFA, DCFA, ACFA, S.O. (SAS)12/15/2021Download
26Finance DepartmentRevised Pay rules 2021 ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰਿਵਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ACP-DACP ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 15.12.202112/15/2021Download
27Finance DepartmentSixth Pay Commission- ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ( ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਪੇਅ ਰੂਲਜ਼ )2021 ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ACP-DACP ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 15-12-2021 12/15/2021Download
28Finance DepartmentSixth Pay Commission- ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ( ਰਿਵਾਇਜ਼ਡ ਪੇਅ ਰੂਲਜ਼ )2021 ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇ ACP-DACP ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 15-12-202112/15/2021Download
29Finance DepartmentClarification_regarding_probation_period_salary_dated_13-12-202112/13/2021Download
30Finance DepartmentSixth Pay Commission- Clarification_regarding_pay duing probation_period 13-12-202112/13/2021Download
31Finance DepartmentSixth Pay Commission- Clarification regarding pay duing probation period 13-12-202112/13/2021Download
32Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Instructions regarding agenda notes for DPC dated 01.12.202112/1/2021Download
33Finance DepartmentClarification regarding LTC where both husband and wife in service and Pensioners of Punjab Govt 23.11.2021 11/23/2021Download
34Finance DepartmentClarification regarding LTC where husband and wife both are pensioner or in service11/23/2021Download
35Finance DepartmentClarification regarding LTC where husband and wife both are pensioner or in service11/23/2021Download
36Finance DepartmentSixth Pay Commission Pensioners_Fixed_Medical_allowance letter dtd 09.11.202111/9/2021Download
37Finance DepartmentPensioners_DA 17% to 21 % letter dtd 09.11.202111/9/2021Download
38Finance DepartmentFixed Medical_allowance to Pensioner- family Pensioners dtd 09.11.202111/9/2021Download
39Finance DepartmentD.A. w.e.f. 01 Jan 2016 after implementation of 6th Pay Commission 09.11.202111/9/2021Download
40Finance DepartmentSixth Pay Commission Dearness Relief to Pensioners w.e.f. 01-01-2016 letter dtd 9.11.202111/9/2021Download
41Finance DepartmentSixth Pay Commission- Implementation_of_recom_of_6th_PPC-_Dearness_Relief_to_the_Pensioners_Family_Pensioners_of_Government_of_Punjab_wef_01-01-16 letter dtd 09-11-202111/9/2021Download
42Finance DepartmentSixth Pay Commission - Pensioners_Medical_allowance11/9/2021Download
43Finance DepartmentSixth Pay Commission Dearness Relief to Pensioners w.e.f. 01-01-2016 letter dtd 9.11.202111/9/2021Download
44Finance DepartmentSixth Pay Commission- Implementation of recom of 6th PPC- Dearness Relief to the Pensioners Family Pensioners of Government of Punjab wef 01-01-16 letter dtd 09-11-202111/9/2021Download
45Finance DepartmentSixth Pay Commission - Pensioners Medical allowance11/9/2021Download
46Finance DepartmentDA letter 17% to 28% w.e.f 1st Nov 2021 letter dtd 02.11.202111/2/2021Download
47Finance DepartmentIncreas in Dearness Allowance w.e.f. 01-11-2021 letter dtd 02-11-2021 11/2/2021Download
48Finance DepartmentIncreas in Dearness Allowance w.e.f. 01-11-2021 letter dtd 02-11-202111/2/2021Download
49Finance DepartmentClarification Regarding ACP to JEs and AEs instructions dtd 01.11.202111/1/2021Download
50Finance DepartmentSixth Pay Commission -Regarding ACP to JE 1-11-202111/1/2021Download
51Finance DepartmentSixth Pay Commission -Regarding ACP to JE 1-11-202111/1/2021Download
52Finance DepartmentImplementation_of_the_6th_Pay_Commission_to_the_Pensioners_and_Family_Pensioners_Post_1 Jan2016 dtd. 29.10.202110/29/2021Download
53Finance DepartmentImplementation_of_6th_Pay_Commission_for_Pre_01-01-2016_Pensioners_and_Family_Pensioners letter dtd 29.10.202110/29/2021Download
54Finance DepartmentSixth Pay Commission- Implementation_of_the_6th_Pay_Commission_to_the_Pensioners_and_Family_Pensioners_Post_01-01-2016 instructions dtd 29-10-2021 10/29/2021Download
55Finance DepartmentImplementation of the recommendations of the sixth Pay commission - regarding pension and other retirement benefits to employees who have retired on or after 01.01.201610/29/2021Download
56Finance DepartmentSixth Pay Commission -Implementation_of_6th_Pay_Commission_for_Pre_01-01-2016_Pensioners_and_Family_Pensioners10/29/2021Download
57Finance DepartmentSixth Pay Commission- Implementation_of_the_6th_Pay_Commission_to_the_Pensioners_and_Family_Pensioners_Post_01-01-2016 letter dtd 29-10-202110/29/2021Download
58Finance DepartmentSixth Pay Commission- Implementation of the 6th Pay Commission to the Pensioners and Family Pensioners Post 01-01-2016 instructions dtd 29-10-202110/29/2021Download
59Finance DepartmentSixth Pay Commission- Implementation of the 6th Pay Commission to the Pensioners and Family Pensioners Post 01-01-2016 letter dtd 29-10-202110/29/2021Download
60Finance DepartmentImplementation of the recommendations of the sixth Pay commission - regarding pension and other retirement benefits to employees who have retired on or after 01.01.201610/29/2021Download
61Finance DepartmentSixth Pay Commission -Implementation of 6th Pay Commission for Pre 01-01-2016 Pensioners and Family Pensioners10/29/2021Download
62Finance DepartmentFamily Pension to NPS emp after death 8.10.202110/8/2021Download
63Finance DepartmentFamily Pension of NPS Employees 08-10-202110/8/2021Download
64Finance DepartmentFamily Pension of NPS Employees 08-10-202110/8/2021Download
65Finance DepartmentFamily Pension to NPS emp after death 8.10.202110/8/2021Download
66Finance DepartmentDefending Court Cases in which Finance Department is impleaded as party- Amended Instrcutions 28-09-20219/28/2021Download
67Finance DepartmentDefending Court cases in which FD is Impleaded as Party 28-09-20219/28/2021Download
68Finance DepartmentDefending Court cases in which FD is Impleaded as Party 28-09-20219/28/2021Download
69Finance DepartmentSixth Pay Commission-Notification -15% Hike on Promotion 20-09-20219/20/2021Download
70Finance DepartmentSixth Pay Commission-Notification -15% Hike on Promotion 20-09-20219/20/2021Download
71Finance DepartmentSixth Pay Commission-Rationalisation of 37 Allowances 15-09-20219/15/2021Download
72Finance DepartmentSixth Pay Commission-Rationalisation of 37 Allowances 15-09-20219/15/2021Download
73Finance DepartmentSixth Pay Commission-City Compensatory Allowance 07-09-2021 9/7/2021Download
74Finance DepartmentSixth Pay Commission-DA w.e.f 1-1-2016 letter dated 07-09-20219/7/2021Download
75Finance DepartmentSixth Pay Commission-MEDICAL ALLOWANCE_7-9-20219/7/2021Download
76Finance DepartmentSixth Pay Commission-Fixed Travelling Alowance 07-09-20219/7/2021Download
77Finance DepartmentSixth Pay Commission-NON-PRACTISING ALLOWANCE 07-09-20219/7/2021Download
78Finance DepartmentSixth Pay Commission-RURAL AREA ALLOWANCE 07-09-20219/7/2021Download
79Finance DepartmentSixth Pay Commission-City Compensatory Allowance 07-09-2021 9/7/2021Download
80Finance DepartmentSixth Pay Commission-DA w.e.f 1-1-2016 letter dated 07-09-20219/7/2021Download
81Finance DepartmentSixth Pay Commission-MEDICAL ALLOWANCE_7-9-20219/7/2021Download
82Finance DepartmentSixth Pay Commission-Fixed Travelling Alowance 07-09-20219/7/2021Download
83Finance DepartmentSixth Pay Commission-NON-PRACTISING ALLOWANCE 07-09-20219/7/2021Download
84Finance DepartmentSixth Pay Commission-RURAL AREA ALLOWANCE 07-09-20219/7/2021Download
85Finance DepartmentSixth Pay Commission-conveyance allowance (doubled) instructions dated 06-09-20219/6/2021Download
86Finance DepartmentSixth Pay Commission- Mobile allowance 06-09-20219/6/2021Download
87Finance DepartmentSixth Pay Commission- chowkidar allowance (doubled) inst dated 06-09-20219/6/2021Download
88Finance DepartmentSixth Pay Commission-conveyance allowance (doubled) instructions dated 06-09-20219/6/2021Download
89Finance DepartmentSixth Pay Commission- Mobile allowance 06-09-20219/6/2021Download
90Finance DepartmentSixth Pay Commission- chowkidar allowance (doubled) inst dated 06-09-20219/6/2021Download
91Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Clarification regarding Sirkiband, Rai Sikh Mahatam 15.07.20217/15/2021Download
92Finance DepartmentSixth Pay Commission-PAY REVISION RULES 2021 Notification dated 05-07-20217/5/2021Download
93Personnel DepartmentRegarding ACR or APAR instructions dated 05.07.20217/5/2021Download
94Finance DepartmentSixth Pay Commission-PAY REVISION RULES 2021 Notification dated 05-07-20217/5/2021Download
95Personnel DepartmentAPAR Timelines for 2020-21 Instrcutions Dated 16.06.20216/16/2021Download
96Personnel DepartmentCOVID 19- Attendance in offices Instructions dated 15.06.2021 6/15/2021Download
97Finance DepartmentEX-Gratia compensation to dependent members- family memebrs of employee- of fighting COVID Pandemic3/30/2021Download
98Finance DepartmentGrant of Ex-gratia Compensation to Dependent membersLegal Heirs of 30-03-20213/30/2021Download
99Finance DepartmentGrant of Ex-gratia Compensation to Dependent membersLegal Heirs of 30-03-20213/30/2021Download
100Personnel DepartmentType Test Exemption in Compassionate Appointment3/25/2021Download
101Personnel DepartmentType Test Exemption in Class IV Promotion3/25/2021Download
102Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Clarfication -Reservation for EWS 18.03.20213/18/2021Download
103Finance DepartmentCoversion of PPO to e-PPO and Family Pension orders to eFPPO Instructions 24.02.20212/24/2021Download
104Finance Departmentconversion of PPO into ePPO Instructions 24.02.20212/24/2021Download
105Finance Departmentconversion of PPO into ePPO Instructions 24.02.20212/24/2021Download
106Personnel DepartmentRegarding 100 Point Roster Register for reservation instructions dated 29.01.20211/29/2021Download
107Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)33% Women Reservation Notification dtd 30-12-202012/30/2020Download
108Finance DepartmentCovid 19 ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 31.03.2020 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਟਦ ਰਿਟਾਇਰ Provisional Pension (29.12.2020)12/29/2020Download
109Finance DepartmentCovid 19 ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 31.03.2020 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ Provisional Pension ਸਬੰਧੀ 29.12.202012/29/2020Download
110Finance DepartmentCovid 19 ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਤੀ 31.03.2020 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ Provisional Pension ਸਬੰਧੀ 29.12.202012/29/2020Download
111Finance DepartmentGrant of Ex Gratia compensation to Dependent members Legal Heirs of Employees who die in harness while govt duty ( 23.12.2020)12/23/2020Download
112Finance DepartmentGrant of Ex Gratia compensation to Dependent members Legal Heirs of Employees who die in harness while govt duty of fighting Corona Virus Pandemic 23.12.202012/23/2020Download
113Finance DepartmentGrant of Ex Gratia compensation to Dependent members Legal Heirs of Employees who die in harness while govt duty of fighting Corona Virus Pandemic 23.12.202012/23/2020Download
114Finance DepartmentLPA 691 of 2020 in CWP 7239 of 2015 Labh singh Dhaliwal and others Vs State of Punjab ( 21.12.2020)12/21/2020Download
115Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Reservation for Vimukat Jatis and Bazigars 18.12.2020-12/18/2020Download
116Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Vimukat Jatis and Bazigar instructions 18.12.202012/18/2020Download
117Finance DepartmentLPA no 691 of 2020 in CWP 7239 of 2015 Labh Singh Dhaliwal and others vs State of Punjab and others ( 16.12.2020)12/16/2020Download
118Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Regarding incorporating the word 'SIKH' in the caste- religion certificates 09.12.202012/9/2020Download
119Finance DepartmentLPA 691 of 2020 in CWP 7239 of 2015 Labh Singh Dhaliwal and others Vs state of Punjab and others (07.12.2020)12/7/2020Download
120Finance DepartmentDefending court cases in which Finance Department is impleaded as party(04-12-2020)12/4/2020Download
121Finance DepartmentDefending court cases in which Finance Department is impleaded as party 04-12-202012/4/2020Download
122Finance DepartmentDefending court cases in which Finance Department is impleaded as party 04-12-202012/4/2020Download
123Finance DepartmentScheme for payment of Pension to Punjab Government Pensioners through Public Sector Banks ( 03.12.2020)12/3/2020Download
124Finance DepartmentScheme for payment of Pension to Punjab Government Pensioners through Public Sector Banks 03.12.202012/3/2020Download
125Finance DepartmentScheme for payment of Pension to Punjab Government Pensioners through Public Sector Banks 03.12.202012/3/2020Download
126Finance DepartmentSubmission of Life Certificate by the Punjab State Pensioners including Family Pensioners (02.12.2020)12/2/2020Download
127Finance DepartmentSubmission of Life Certificate by the Punjab State Pensioners including Family Pensioners 02.12.202012/2/2020Download
128Finance DepartmentSubmission of Life Certificate by the Punjab State Pensioners including Family Pensioners 02.12.202012/2/2020Download
129Finance DepartmentSAS ਕਾਡਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹਿਤ ਕੇਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।11/11/2020Download
130Finance DepartmentSAS ਕਾਡਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹਿਤ ਕੇਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 11-11-202011/11/2020Download
131Finance DepartmentSAS ਕਾਡਰ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹਿਤ ਕੇਸ ਮੰਗਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 11-11-202011/11/2020Download
132Finance DepartmentLPA no 691 of 2020 Government of Punjab vs Labh Singh Dhaliwal and others in CWP 7239 of 2015 (03.11.2020)11/3/2020Download
133Finance DepartmentDecision of the cabiner sub committee on Fiscal Management dated 21.04.2020 ( 02.11.2020)11/2/2020Download
134Finance DepartmentLPA No 691 of 2020 in CWP 7239 of 2015 Labh Singh Dhaliwal and others vs State of Punjab and ors (30.10.2020)10/30/2020Download
135Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Reservation for Economically Wekaer Sections(EWS) 30.10.202010/30/2020Download
136Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)instructions regarding EWS dated 30-10-202010/30/2020Download
137Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)EWS instruction 30.10.202010/30/2020Download
138Social Security, Women and Child DevelopmentWomen Reservation instructions 28.10.202010/28/2020Download
139Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੈਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (PPO) ਨ੍ਵੰ E-PPO ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ। (21.10.2020)10/21/2020Download
140Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੈਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (PPO) ਨ੍ਵੰ E-PPO ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 21.10.202010/21/2020Download
141Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਰਾਂ ਨਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੈਮੈਂਟ ਆਰਡਰ (PPO) ਨ੍ਵੰ E-PPO ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 21.10.202010/21/2020Download
142Finance DepartmentExtension of period for submission of Life Certificate from October 2020 till December 2020 ( 20.10.2020)10/20/2020Download
143Finance DepartmentExtension of period for submission of Life Certificate from October 2020 till December 2020 Instruction dtd 20.10.202010/20/2020Download
144Finance DepartmentExtension of period for submission of Life Certificate from October 2020 till December 2020 Instruction dtd 20.10.202010/20/2020Download
145Personnel DepartmentAPAR Instructions dated 05-10-202010/5/2020Download
146Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Regarding Backlog 21.09.20209/21/2020Download
147Finance DepartmentInstruction GPF Withdrawal rules 06-09-20209/6/2020Download
148Finance DepartmentInstruction GPF Withdrawal rules 06-09-20209/6/2020Download
149Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Reg the Constitution of Vigilance cell in the Directorate 03.08.20208/3/2020Download
150Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Notification- Regarding Constitution of Vigilance Cell in the Directorate 15.07.20207/15/2020Download
151Personnel DepartmentAPAR dates 2019-20 (Revised) 13.07.20207/13/2020Download
152Finance Departmentਕੋਵਿਡ 19 ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਿਤੀ 31.03.2020 ਅਤੇ ੳਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ Provisional Pensionary ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ (19.06.2020)6/19/2020Download
153Finance Departmentਕੋਵਿਡ 19 ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਿਤੀ 31.03.2020 ਅਤੇ ੳਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ Provisional Pensionary ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 19.06.20206/19/2020Download
154Finance Departmentਕੋਵਿਡ 19 ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਰੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਿਤੀ 31.03.2020 ਅਤੇ ੳਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ Provisional Pensionary ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 19.06.20206/19/2020Download
155Finance Departmentਕੋਵਿਡ 19 ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਰੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਿਤੀ 31.03.2020 ਅਤੇ ਉਸ ਤਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Provisional Pension ਬਾਰੇ (04.05.2020)5/4/2020Download
156Finance Departmentਕੋਵਿਡ 19 ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਰੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਿਤੀ 31.03.2020 ਅਤੇ ਉਸ ਤਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Provisional Pension ਬਾਰੇ 04.05.20205/4/2020Download
157Personnel DepartmentCovid instrucations5/4/2020Download
158Personnel DepartmentAPAR Timeline for the year 2019-20 Instuctions dated 04.05.2020 5/4/2020Download
159Finance Departmentਕੋਵਿਡ 19 ਸਨਮੁੱਖ ਜਾਰੀ ਲਾਕ ਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਮਿਤੀ 31.03.2020 ਅਤੇ ਉਸ ਤਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ Provisional Pension ਬਾਰੇ 04.05.20205/4/2020Download
160Personnel DepartmentRegarding withholding of Ex-India Leave During covid-19 Instructions dated 06.03.20203/6/2020Download
161Finance DepartmentRetirement Age 58 Notification dtd 02.03.20203/2/2020Download
162Finance DepartmentExtention in the service to the employees beyond the date of retirement 02.03.20203/2/2020Download
163Finance DepartmentRegarding sending of Fresh Pension cases Separately (28.02.2020)2/28/2020Download
164Finance DepartmentRegarding sending of Fresh Pension cases Separately 28.02.20202/28/2020Download
165Finance DepartmentRegarding sending of Fresh Pension cases Separately 28.02.20202/28/2020Download
166Finance DepartmentInstruction relating to Temporary posts, Recruitment against vacant posts Revival of posts ( 14.02.2020)2/14/2020Download
167Finance DepartmentInstruction relating to Temporary posts, Recruitment against vacant posts Revival of posts 14.02.20202/14/2020Download
168Finance DepartmentInstruction relating to Temporary posts, Recruitment against vacant posts Revival of posts 14.02.20202/14/2020Download
169Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 10.2.20202/10/2020Download
170Finance DepartmentIncrease in Matching Share of Govt of Punjab 10% (5.02.2020)2/5/2020Download
171Finance DepartmentGrant of Ex Gratia to Employees of New Pension Scheme recruited on or after 01.01.2004 (05.02.2020_2/5/2020Download
172Finance DepartmentExtension of benefits of Retirement Gratuity and Death Gratuity (05-02-2020)2/5/2020Download
173Finance DepartmentGrant of Ex Gratia to Employees of New Pension Scheme recruited on or after 01.01.2004 Instructions 05.02.2020_2/5/2020Download
174Finance DepartmentIncrease in Matching Share of Govt of Punjab from 10% to 14% instructions dtd 05.02.20202/5/2020Download
175Finance DepartmentExtension of benefits of Retirement Gratuity and Death Gratuity to employees Covered unded NPS (05-02-2020)2/5/2020Download
176Finance DepartmentGrant of Ex Gratia to Employees of New Pension Scheme recruited on or after 01.01.2004 Instructions 05.02.20202/5/2020Download
177Finance DepartmentIncrease in Matching Share of Govt of Punjab from 10% to 14% instructions dtd 05.02.20202/5/2020Download
178Finance DepartmentExtension of benefits of Retirement Gratuity and Death Gratuity to employees Covered unded NPS (05-02-2020)2/5/2020Download
179Finance DepartmentInstructions relating to Temporary posts , recruitment against vacant posts, Revival of posts (20.12.2019)12/20/2019Download
180Finance DepartmentInstructions relating to Temporary posts , recruitment against vacant posts, Revival of posts 20.12.201912/20/2019Download
181Finance DepartmentInstructions relating to Temporary posts , recruitment against vacant posts, Revival of posts 20.12.201912/20/2019Download
182Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Running Roster ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 13.12.201912/13/2019Download
183Finance DepartmentJoining after Continous Absence from duty Instructions dtd 13.11.2019 11/13/2019Download
184Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Regarding issuing of caste and income certificate online mode in respect of candidates allocated to IAS 23.10.201910/23/2019Download
185Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (100 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ) 13.10.201910/13/2019Download
186General AdministrationPunjab Civil Secretariat Rules amendment 11-10-2019 10/11/2019Download
187Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਵਿਭਾਗ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੋਟ ਸਬੰਧੀ 10.10.201910/10/2019Download
188Social Security, Women and Child DevelopmentInstructions regarding 4% reservation under section 34 of the Right of Persons with Disabilities Act (PWD), 2016 dated 03.10.201910/3/2019Download
189Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)SC candidates selected on merit to be treated as General Instructions dated 05.09.20199/5/2019Download
190Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Reservation policy 05.09.2019 9/5/2019Download
191Personnel Departmentਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ( 10 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ) 13.08.20198/13/2019Download
192Personnel DepartmentEWS Reservation 13-8-2019 8/13/2019Download
193Finance DepartmentInstructions relating to Temporary posts, Recruitment against vacant posts and Revival of Posts ( 09.08.2019)8/9/2019Download
194Finance DepartmentInstructions related to Temporary posts, Recruitment against vacant posts, revival of posts (09.08.2019)8/9/2019Download
195Finance DepartmentInstructions related to Temporary posts, Recruitment against vacant posts, revival of posts 09.08.20198/9/2019Download
196Finance DepartmentInstructions related to Temporary posts, Recruitment against vacant posts, revival of posts 09.08.20198/9/2019Download
197Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Notification - Regarding Constitution of Vigilance Cell in the Directorate 03.08.20198/3/2019Download
198Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Finalization of Government orders for citizen services for issuance of caste certificates(SC, BC ands OBC) through e-Sewa Punjab application 15.07.20197/15/2019Download
199Finance DepartmentImplementation of judgment dated 30.09.2016 in CWP 2866 of 2014 titled as Karanvir singh vs State (04.07.2019)7/4/2019Download
200Finance DepartmentClarification regarding Secretariat Pay and Special Pay ( 04-07-2019)7/4/2019Download
201Finance DepartmentImplementation of judgment dated 30.09.2016 in CWP 2866 of 2014 titled as Karanvir singh vs State 04.07.20197/4/2019Download
202Finance DepartmentClarification regarding Secretariat Pay and Special Pay ( 04-07-2019)7/4/2019Download
203Finance DepartmentImplementation of judgment dated 30.09.2016 in CWP 2866 of 2014 titled as Karanvir singh vs State 04.07.20197/4/2019Download
204Finance DepartmentClarification regarding Secretariat Pay and Special Pay ( 04-07-2019)7/4/2019Download
205Finance Departmentਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ 7239 ਰ 2015 ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ (11.06.2019)6/11/2019Download
206Finance DepartmentClarification regarding family Pension to wodow/ divorcee daughter dated 10.06.20196/10/2019Download
207Finance DepartmentFamily Pension- Clarification for Family Pension to Widow Divorced daughter 10-06-20196/10/2019Download
208Finance DepartmentFamily Pension- Clarification for Family Pension to Widow Divorced daughter 10-06-20196/10/2019Download
209Finance DepartmentInstructions related to Temporary posts, Recruitment against vacant posts, Revival of posts (06.06.2019)6/6/2019Download
210Finance DepartmentInstructions related to Temporary posts, Recruitment against vacant posts, Revival of posts 06.06.20196/6/2019Download
211Finance DepartmentInstructions related to Temporary posts, Recruitment against vacant posts, Revival of posts 06.06.20196/6/2019Download
212Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)instructions regarding EWS dated 28-5-20195/28/2019Download
213Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Finalization of Government orders for citizen services for issuance of caste certificates(SC, BC ands OBC) through e-Sewa Punjab application 17.05.20195/17/2019Download
214Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Issue of Income & Assets certificate to Economically Wekaer Sections (EWS) instructions 14.05.20195/14/2019Download
215Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)instructions regarding EWS dated 15.07.2019 and 14.05.20195/14/2019Download
216Social Security, Women and Child DevelopmentEconomically weaker section related instructions dated 14.05.20195/14/2019Download
217Finance DepartmentGrant of conveyance allowance to the blind state Government Employees Instructions dated 06.05.20195/6/2019Download
218Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ (25.04.2019)4/25/2019Download
219Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ (25.04.2019)4/25/2019Download
220Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ (25.04.2019)4/25/2019Download
221Finance DepartmentLTC (LTC during Provisional Pension 11-04-2019 4/11/2019Download
222Finance DepartmentLTC (LTC during Provisional Pension 11-04-20194/11/2019Download
223Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Instructions regarding verification of false SCs Certificates 01.04.20194/1/2019Download
224Finance DepartmentGrant of Ex Gratia to employees of NPS recruited after 01-01-2004 (10-03-2019)3/10/2019Download
225Finance DepartmentEx-Gratia Instructions No. 563 Dated 10.03.20193/10/2019Download
226Finance DepartmentConstitution of committee for Old Pension Scheme (10.03.2019)3/10/2019Download
227Finance DepartmentOld Pension Schme- Constitution of committee for Old Pension Scheme (10.03.2019)3/10/2019Download
228Finance DepartmentGrant of Ex Gratia to employees of NPS recruited after 01-01-2004 Instruction dtd 10-03-20193/10/2019Download
229Finance DepartmentOld Pension Schme- Constitution of committee for Old Pension Scheme (10.03.2019)3/10/2019Download
230Finance DepartmentGrant of Ex Gratia to employees of NPS recruited after 01-01-2004 Instruction dtd 10-03-20193/10/2019Download
231General AdministrationBelow 30 Days Leave Instructions 12/13/2018Download
232Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ The Punjab SC and BC Act 2018 ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 09.10.201810/9/2018Download
233Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ। (4.10.2018)10/4/2018Download
234Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ। 4.10.201810/4/2018Download
235Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ। 4.10.201810/4/2018Download
236Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Reservation act 2018 Circular dtd 17.09.20189/17/2018Download
237Personnel DepartmentRelief and Exemption from type test to Persons with disability Instructions dated 29.08.20188/29/2018Download
238Finance Departmentਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ (15-05-2018)5/15/2018Download
239Finance Departmentਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 15-05-20185/15/2018Download
240Finance Departmentਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 15-05-20185/15/2018Download
241Finance DepartmentExtension in Service Instructions Dated 07.05.20185/7/2018Download
242Personnel DepartmentTransfer Policy 23.04.20184/23/2018Download
243Personnel DepartmentRevised APAR (ACR) proforma personnal department Instructions dated 27.03.20183/27/2018Download
244Finance Departmentਈ.ਪੀ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (22.03.2018)3/22/2018Download
245Finance Departmentਈ.ਪੀ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 22.03.20183/22/2018Download
246Finance Departmentਈ.ਪੀ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 22.03.20183/22/2018Download
247Finance Departmentਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ (20.02.2018)2/20/2018Download
248Finance Departmentਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 20.02.20182/20/2018Download
249Finance Departmentਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 20.02.20182/20/2018Download
250Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ 5% ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ (08.02.2018)2/8/2018Download
251Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ 5% ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 08.02.20182/8/2018Download
252Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ 5% ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 08.02.20182/8/2018Download
253Finance DepartmentRegarding simplification of disbursement of pensionary benefits in respect of old Pension scheme cabinet decision dated 18.03.2017 (01.02.2018)2/1/2018Download
254Finance DepartmentRecovery from leave encashment instructions dated 01.02.20182/1/2018Download
255Finance Departmentinstructions regarding withholding leave encashment and dcrg2/1/2018Download
256Finance DepartmentRegarding simplification of disbursement of pensionary benefits in respect of old Pension scheme cabinet decision dated 18.03.2017 instructions dtd 01.02.20182/1/2018Download
257Finance DepartmentRegarding simplification of disbursement of pensionary benefits in respect of old Pension scheme cabinet decision dated 18.03.2017 instructions dtd 01.02.20182/1/2018Download
258Personnel DepartmentACP clarification Dated 01.01.20181/1/2018Download
259Finance Departmentਸੀ.ਏ.ਜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਦਰਜ ਪੈਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (15.11.2017)11/15/2017Download
260Finance DepartmentGrant of family pension to dependent parents of the Government employees (27.10.2017)10/27/2017Download
261Finance DepartmentGrant of family pension to dependent parents of the Government employees 27.10.201710/27/2017Download
262Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਹੋਰ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ (OBC) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ (BC) ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ 27.10.201710/27/2017Download
263Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)BC INCOME LIMIT (Creamy Layer) letter dtd 27.10.2017-10/27/2017Download
264Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Regarding Change in Income Limits for BC reservation creamy layer Instructions dated 27.10.201710/27/2017Download
265Finance DepartmentGrant of family pension to dependent parents of the Government employees 27.10.201710/27/2017Download
266Finance DepartmentImplementation of judgement dated 30.09.2016 in cwp no. 2866 of 2014 titled as Karanvir singh & ors Vs State of Punjab & ors and judgement dated 22.10.2013 in cwp no. 25733 of 2012- AP Sharma & ors Vs SOP(24.10.2017)10/24/2017Download
267Finance DepartmentImplementation of judgement dated 30.09.2016 in cwp no. 2866 of 2014 titled as Karanvir singh & ors Vs State of Punjab & ors and judgement dated 22.10.2013 in cwp no. 25733 of 2012- AP Sharma & ors Vs SOP(24.10.2017)10/24/2017Download
268Finance DepartmentImplementation of judgement dated 30.09.2016 in cwp no. 2866 of 2014 titled as Karanvir singh & ors Vs State of Punjab & ors and judgement dated 22.10.2013 in cwp no. 25733 of 2012- AP Sharma & ors Vs SOP(24.10.2017)10/24/2017Download
269Finance Departmentਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (13.10.2017)10/13/2017Download
270Finance Departmentਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 13.10.201710/13/2017Download
271Finance Departmentਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 13.10.201710/13/2017Download
272Finance DepartmentPay During Probation -Pay Protection for Lien Post Inst dated 25.09.20179/25/2017Download
273Finance DepartmentCoveyance Allowance for Handicapped Employees Letter Dtd 25-09-20179/25/2017Download
274Finance DepartmentConveyance Allowance to disabled instructions dated 25.09.20179/25/2017Download
275Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)SC BC to be treat in Open on BASIS OF MERIT 25.09.2017-9/25/2017Download
276Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Reservation Policy- Treatment to be given to the candicates belonging to the SC, BC who are selected against unreserved category 25.9.2017 9/25/2017Download
277Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Instructions dated 25.09.2017 (SC candidate on merit)9/25/2017Download
278Finance Departmentimplementation of judgement dated 30-09-2016 in cwp no 2866 of 2014 titled as Karanvir Singh & ors Vs State of Punjab & ors 18-09-20179/18/2017Download
279Finance Departmentimplementation of judgement dated 30-09-2016 in cwp no 2866 of 2014 titled as Karanvir Singh & ors Vs State of Punjab & ors 18-09-20179/18/2017Download
280Finance Departmentimplementation of judgement dated 30-09-2016 in cwp no 2866 of 2014 titled as Karanvir Singh & ors Vs State of Punjab & ors 18-09-20179/18/2017Download
281Finance DepartmentPay During Probation- Medical reimbursement not admissble 08.09.20179/8/2017Download
282Finance DepartmentPay During Probation- License Fee for house alloted letter Dtd 29.08.20178/29/2017Download
283Finance DepartmentImplementation of judgement dated 30-09-2016 in cwp no 2866 - 2014 Karanvir Singh & ors Vs State of Punjab & ors(02-08-20178/2/2017Download
284Finance DepartmentImplementation of judgement dated 30-09-2016 in cwp no 2866 - 2014 Karanvir Singh & ors Vs State of Punjab & ors 02-08-20178/2/2017Download
285Finance DepartmentImplementation of judgement dated 30-09-2016 in cwp no 2866 - 2014 Karanvir Singh & ors Vs State of Punjab & ors 02-08-20178/2/2017Download
286Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ 'ਹਰੀਜਨ' ਅਤੇ 'ਗਿਰੀਜਨ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 28.07.20177/28/2017Download
287Personnel DepartmentGuidelines regarding Ex-India Leave dated 20.07.20177/20/2017Download
288Finance Departmentਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਗੁ੍ੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣਯੋਗ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (13.07.2017)7/13/2017Download
289Finance Departmentਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣਯੋਗ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (13.07.2017)7/13/2017Download
290Finance Departmentਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣਯੋਗ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (13.07.2017)7/13/2017Download
291Finance Departmentਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣਯੋਗ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (13.07.2017)7/13/2017Download
292Finance DepartmentImplementation of judgement dated 22.10.2013 of Hon'ble Punjab & Haryana Court in cwp no. 25733 of 2012-AP Sharma & ors Vs State of Punjab & ors. (27.06.2017)6/27/2017Download
293Finance DepartmentImplementation of judgement dated 22.10.2013 of Hon'ble Punjab & Haryana Court in cwp no. 25733 of 2012-AP Sharma & ors Vs State of Punjab & ors. 27.06.20176/27/2017Download
294Finance DepartmentImplementation of judgement dated 22.10.2013 of Hon'ble Punjab & Haryana Court in cwp no. 25733 of 2012-AP Sharma & ors Vs State of Punjab & ors. 27.06.20176/27/2017Download
295Finance DepartmentConveyance Allowance to disabled instructions dated 22.05.20175/22/2017Download
296Finance Departmentਜੀ.ਪੀ.ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ (19.05.2017)5/19/2017Download
297Finance Departmentਜੀ.ਪੀ.ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 19.05.20175/19/2017Download
298Finance Departmentਜੀ.ਪੀ.ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 19.05.20175/19/2017Download
299Finance DepartmentLTC CLarification- Travelling by own Vehicle 12.05.2017 5/12/2017Download
300Finance DepartmentInstructions regarding Deemed Resignation dated 12.05.20175/12/2017Download
301Finance Departmentcounting of service of employees of State Autonomous BodiesBoards and Corporations for the purpose of pension and pensionary benefits in Government departments (25.04.2017)4/25/2017Download
302Finance Departmentcounting of service of employees of State Autonomous BodiesBoards and Corporations for the purpose of pension and pensionary benefits in Government departments 25.04.20174/25/2017Download
303Finance Departmentcounting of service of employees of State Autonomous BodiesBoards and Corporations for the purpose of pension and pensionary benefits in Government departments 25.04.20174/25/2017Download
304Personnel DepartmentCompassionate Policy (appointment on compassionate ground during extension) dated 29.3.20173/29/2017Download
305Finance DepartmentPay During Probation- Interim Relief to Probationer Instructions dtd 27.03.20173/27/2017Download
306Personnel DepartmentRegarding Pay fixation of Senior Employee equal to junior employee dated 14.03.20173/14/2017Download
307Finance DepartmentRelease of subscription deducted under New Pension Scheme to dismissedremovedterminated Government employees (10.03.2017)3/10/2017Download
308Finance DepartmentRelease of subscription deducted under New Pension Scheme to dismissedremovedterminated Government employees 10.03.20173/10/2017Download
309Finance DepartmentRelease of subscription deducted under New Pension Scheme to dismissedremovedterminated Government employees 10.03.20173/10/2017Download
310Governance ReformsNotification Regarding Typing in Raavi Font Instructions dated 02.03.20173/2/2017Download
311Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (23.02.2017)2/23/2017Download
312Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਟਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ (23-02-2017)2/23/2017Download
313Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਟਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ - ਕੌਰੀਜੰਡਮ - 23-02-20172/23/2017Download
314Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (23.02.2017)2/23/2017Download
315Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਟਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ - ਕੌਰੀਜੰਡਮ - 23-02-20172/23/2017Download
316Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (23.02.2017)2/23/2017Download
317Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਨੋਟ ਸਬੰਧੀ 20.01.2017 1/20/2017Download
318Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Running Roster ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 13.01.20171/13/2017Download
319Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 03.01.20171/3/2017Download
320Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 03.01.2017 1/3/2017Download
321Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)SC (ESM) & SC (Sports) instructions 03.01.20171/3/2017Download
322Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Reservation of SC Ex-Servicemen, SC Sports person and BC Ex-Servicemen Instructions dtd 03.1.2017 1/3/2017Download
323Finance DepartmentImplementation of the recommendation of the Seventh Central Pay Commission Revision of pension of pre 2006 pensioners family pensioners (30.12.2016)12/30/2016Download
324Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)notification- Clarification regarding issuing certificate to Gadria, Sub caste of Sansi 27.12.201612/27/2016Download
325Personnel DepartmentCurrent Duty Charge (CDC) instructions dated 14.12.201612/14/2016Download
326Finance DepartmentEnrollment of state pensioners under Jeevan Pramaan (Digital Life certificate)23.11.201611/23/2016Download
327Finance DepartmentEnrollment of state pensioners under Jeevan Pramaan (Digital Life certificate) 23.11.201611/23/2016Download
328Finance DepartmentEnrollment of state pensioners under Jeevan Pramaan (Digital Life certificate) 23.11.201611/23/2016Download
329Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਧੀ - ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਰੋਸਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 09.11.201611/9/2016Download
330Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Regarding incorporating, word 'SIKH' in the Caste - Religion Certificates letter dtd 03.11.2016 11/3/2016Download
331Finance Departmentਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ (27.10.2016)10/27/2016Download
332Finance Departmentਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 27.10.201610/27/2016Download
333Finance Departmentਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 27.10.201610/27/2016Download
334Finance Departmentਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ (26.10.2016)10/26/2016Download
335Finance Departmentਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 26.10.201610/26/2016Download
336Finance Departmentਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 26.10.201610/26/2016Download
337Finance DepartmentRecovery of excess payment made by the employer in view of judgment in case state vs Rafiq (20-10-2016)10/20/2016Download
338Finance DepartmentRecovery of excess payment made by the employer in view of judgment in case state vs Rafiq 20-10-201610/20/2016Download
339Finance DepartmentRecovery of excess payment made by the employer in view of judgment in case state vs Rafiq 20-10-201610/20/2016Download
340Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ - ਸਿੱਖ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਆਰਥਿਤ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 14.10.201610/14/2016Download
341Finance DepartmentCounting of service of employees retired of State Autonomous bodies boards and corporations for the purpose of pension and pensionary benefits (13.10.2016)10/13/2016Download
342Finance DepartmentCounting of service of employees retired of State Autonomous bodies boards and corporations for the purpose of pension and pensionary benefits 13.10.201610/13/2016Download
343Finance DepartmentCounting of service of employees retired of State Autonomous bodies boards and corporations for the purpose of pension and pensionary benefits 13.10.201610/13/2016Download
344Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ -ਗੋਸਾਈ ਅਤੇ ਗੋਸਵਾਮੀ, ਯਾਦਵ - ਅਹੀਰ ਅਤੇ ਰਬਾਬੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 06.10.201610/6/2016Download
345Finance DepartmentNational Pension System Clarification regarding dismissed removed employee (30.09.2016)9/30/2016Download
346Finance DepartmentNPS -Clarification regarding dismissed removed employee (30.09.2016)9/30/2016Download
347Finance DepartmentNPS -Clarification regarding dismissed removed employee (30.09.2016)9/30/2016Download
348Finance Departmentਮਿਤੀ 01.01.2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗਿਣਨ ਬਾਰੇ (20.9.2016)9/20/2016Download
349Finance Departmentਮਿਤੀ 01.01.2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗਿਣਨ ਬਾਰੇ 20.9.20169/20/2016Download
350Finance Departmentਮਿਤੀ 01.01.2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗਿਣਨ ਬਾਰੇ 20.9.20169/20/2016Download
351Finance Departmentਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 16.09.2016 9/16/2016Download
352Finance Departmentਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 16.09.20169/16/2016Download
353Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ - ਸੈਣੀ ਜਾਤੀ, ਸਵਰਨਕਾਰ - ਸੁਨਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 12.9.20169/12/2016Download
354Finance Departmentਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ Guardian ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ (09.09.2016)9/9/2016Download
355Finance Departmentਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ Guardian ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 09.09.20169/9/2016Download
356Finance Departmentਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ Guardian ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 09.09.20169/9/2016Download
357Personnel DepartmentRegarding probation Period from 2 years to 3 years instructions dated 07.09.20169/7/2016Download
358Finance Departmentਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ (16.09.2016) 9/6/2016Download
359Finance DepartmentExtension in Service Instructions dated 06.09.20169/6/2016Download
360Finance DepartmentCredit of interest to State Provident Funds on ad-hoc basis (24.08.2016)8/24/2016Download
361Finance DepartmentCredit of interest to State Provident Funds on ad-hoc basis 24.08.20168/24/2016Download
362Finance DepartmentCredit of interest to State Provident Funds on ad-hoc basis 24.08.20168/24/2016Download
363Finance Departmentdefending court cases in which finance department is impleaded as a party 03-08-20168/3/2016Download
364Finance Departmentdefending court cases in which finance department is impleaded as a party 03-08-20168/3/2016Download
365Finance Departmentdefending court cases in which finance department is impleaded as a party 03-08-20168/3/2016Download
366Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ( 18 ਅਗਸਤ 2004 ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2016) ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 02.08.20168/2/2016Download
367Personnel DepartmentInstructions regarding LTC dated 15.07.20167/15/2016Download
368Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Clarification regarding reservation to SC employees in group A,B,C and D services after revision of Pay Band- Grade Pay letter dtd 05.07.20167/5/2016Download
369Finance Departmentਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ 58 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ (ਸਾਲ ਵਾਰ) ਤੱਕ ਕੀਤੇ 01-07-20167/1/2016Download
370Finance DepartmentExtension in Service Instructions dated 01.07.20167/1/2016Download
371Finance Departmentਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ 58 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ (ਸਾਲ ਵਾਰ) ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 01-07-20167/1/2016Download
372Finance Departmentਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ 58 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ (ਸਾਲ ਵਾਰ) ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 01-07-20167/1/2016Download
373Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ (BC) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਸਬੰਧੀ 30.06.20166/30/2016Download
374Finance DepartmentRegarding concurrence of Finance Dept with pension cases where decision of court beyond CRS, instructions (29.06.2016)6/29/2016Download
375Finance DepartmentRegarding concurrence of Finance Department with pension cases where decision of Hon'ble Courts are beyond the Punjab Civil Services Rules Instructions of dept of finance (29-06-2016)6/29/2016Download
376Finance DepartmentIncorporation of ADHAAR Number in Pension Payment Orders PPO (29.06.2016)6/29/2016Download
377Finance DepartmentRegarding concurrence of Finance Dept with pension cases where decision of court beyond CSR, instructions (29.06.2016)6/29/2016Download
378Finance DepartmentIncorporation of ADHAAR Number in Pension Payment Orders PPO 29.06.20166/29/2016Download
379Finance DepartmentRegarding concurrence of Finance Dept with pension cases where decision of court beyond CSR, instructions (29.06.2016)6/29/2016Download
380Finance DepartmentIncorporation of ADHAAR Number in Pension Payment Orders PPO 29.06.20166/29/2016Download
381Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ - ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 07.06.20166/7/2016Download
382Finance Departmentਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ Instructions Dated 25.05.20165/25/2016Download
383Finance DepartmentRegarding Earned leave to employees on extension instructions dated 25.05.2016 (Leave Encashment)5/25/2016Download
384Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਹੋਰ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ (OBC) ਅਤੇ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ (BC) ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ ਸਟੇਟਸ ਵੇਖਣ ਸਬੰਧੀ 26.04.20164/26/2016Download
385Finance DepartmentCounting of service of employees retired employees of State Autnonomous bodies boards and corporations for the purpose of pension and pensionary benefits in government departments (18.4.2016)4/18/2016Download
386Finance DepartmentCounting of service of employees retired employees of State Autnonomous bodies boards and corporations for the purpose of pension and pensionary benefits in government departments 18.4.20164/18/2016Download
387Finance DepartmentCounting of service of employees retired employees of State Autnonomous bodies boards and corporations for the purpose of pension and pensionary benefits in government departments 18.4.20164/18/2016Download
388Personnel DepartmentCompassionate Policy Instructions dated 28.03.20163/28/2016Download
389Finance DepartmentPay During Probation- Full pay for Appointments on Compassionate 15.03.20163/15/2016Download
390Personnel DepartmentCompassionate Appointment regarding pay of appointed instructions dated 15.03.20163/15/2016Download
391Finance DepartmentTechnical Resignation instructions dtd 19-02-2016 2/19/2016Download
392Finance DepartmentTechnical Resignation 19-02-20162/19/2016Download
393Finance DepartmentTechnical Resignation 19-02-20162/19/2016Download
394Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Clarification regarding reservation to SC employees in group A,B,C and D services after revision of Pay Band- Grade Pay10.02.20162/10/2016Download
395Personnel DepartmentLTC (Leave Travel Concession) Instructions dated 19.01.20161/19/2016Download
396Personnel DepartmentLTC (Leave Travel Concession) Categories - Instructions dated 19.01.20161/19/2016Download
397Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Finalization of Govt orders for citizen services for issuance of Caste Certificate through e-District Project 12.01.20161/12/2016Download
398Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Implemenation of 85th Consitutional Amendment by Punjab Govt- to withdraw the instrutions dtd 10 Oct 2014 issued by personnel dept 05.01.20161/5/2016Download
399Finance DepartmentImplementation_of_recom_of_6th_PPC-_Dearness_Relief_to_the_Pensioners_Family_Pensioners_of_Government_of_Punjab_wef_01-01-161/1/2016Download
400Finance DepartmentPay Commission pre 01.01-20161/1/2016Download
401Finance DepartmentPay Commission pre 01.01-20161/1/2016Download
402Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ, ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿੱਚ 'ਹਰੀਜਨ' ਅਤੇ 'ਗਿਰੀਜਨ' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 28.12.201512/28/2015Download
403Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਬੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਓ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 14.12.201512/14/2015Download
404Finance Departmentਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (10.12.2015)12/10/2015Download
405Finance Departmentਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 10.12.201512/10/2015Download
406Finance Departmentਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 10.12.201512/10/2015Download
407Finance DepartmentPay During Probation- Clarification -DC Rate if pay is below DC Rate 1.12.201512/1/2015Download
408Personnel DepartmentGroup C Promotion Educational Qualification Instructions Dated 17.11.201511/17/2015Download
409Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Reservation of SC BC for outsourcing and contract dated 3.11.201511/3/2015Download
410Finance DepartmentExtension in Service Instructions dated 30.10.201510/30/2015Download
411Finance DepartmentExtension in Service 30.10.201510/30/2015Download
412Finance DepartmentPay During Probation- Clarification reg. full pay dated 15.10.201510/15/2015Download
413Finance Departmentਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ( 24.09.2015)9/24/2015Download
414Finance Departmentਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 24.09.20159/24/2015Download
415Finance Departmentਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 24.09.20159/24/2015Download
416Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਨਣ ਸਬੰਧੀ 11.09.20159/11/2015Download
417Finance DepartmentPay During Probation- Clarification regarding appointment dated 28.08.20158/28/2015Download
418Finance DepartmentInstructions regarding Recovery of Excess Payment dated 28.08.20158/28/2015Download
419Finance DepartmentRecovery of excess payment made by the employer in view of judgement of Hon'ble Supreme Court of India in case of State of Punjab (white washer) and ors 28.08.2015 8/28/2015Download
420Finance DepartmentRecovery of excess payment made by the employer in view of judgement of Hon'ble Supreme Court of India in case of State of Punjab (white washer) and ors 28.08.20158/28/2015Download
421Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 26.08.20158/26/2015Download
422Finance DepartmentNPS Instructions regarding final payment dated 18.08.20158/18/2015Download
423Finance Departmentਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (13.08.2015)8/13/2015Download
424Finance Departmentਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 13.08.20158/13/2015Download
425Finance Departmentਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 13.08.20158/13/2015Download
426Finance DepartmentRecovery of excess payment made by the employer in view of judgement of Hon'ble Supreme Court of India in case of State of Punjab (white washer) and ors ( 28.08.2015) 8/8/2015Download
427Personnel DepartmentPassport NOC 30.07.20157/30/2015Download
428Personnel DepartmentNOC for passport instructions dated 30.07.20157/30/2015Download
429Finance DepartmentCWP 24170 of 2012 ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ SOP ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ (withholding of Leave Encashment and Gratuity) 23-07-20157/23/2015Download
430Finance DepartmentCWP 24170 of 2012 ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ SOP ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ (withholding of Leave Encashment and Gratuity) 23-07-20157/23/2015Download
431Finance DepartmentCWP 24170 of 2012 ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ SOP ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ (withholding of Leave Encashment and Gratuity) 23-07-20157/23/2015Download
432Finance DepartmentClarification regarding mobile allowance dated 24.6.20156/24/2015Download
433Social Security, Women and Child DevelopmentReservation for Persons with Disabilities Rules Dated 24.06.20156/24/2015Download
434Social Security, Women and Child DevelopmentPersions with Disablity -Reservation in promotion 24.06.20156/24/2015Download
435Personnel DepartmentGuidelines regarding Ex-India Leave dated 24.06.2016 and 05.06.20156/5/2015Download
436Finance Departmentਜੀ.ਪੀ.ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (26.05.2015)5/26/2015Download
437Finance Departmentਜੀ.ਪੀ.ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 26.05.20155/26/2015Download
438Govt of IndiaNOC for pasport instructions (CENTER)5/26/2015Download
439Finance Departmentਜੀ.ਪੀ.ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 26.05.20155/26/2015Download
440Finance Departmentਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਆਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (12.05.2015)5/12/2015Download
441Finance Departmentਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਆਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (12.05.2015)5/12/2015Download
442Finance Departmentਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਆਸਾਮੀਆਂ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ (12.05.2015)5/12/2015Download
443Finance Departmentਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ (05.05.2015)5/5/2015Download
444Finance DepartmentExtension in Service Instructions dated 30.04.20154/30/2015Download
445Finance Departmentਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ 4 ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ (17.04.2015)4/17/2015Download
446Finance DepartmentAppointment of Class IV and Drivers Instructions dated 17.04.20154/17/2015Download
447Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਗੁੰਮ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ (10.04.20154/10/2015Download
448Finance DepartmentInstructions regarding Family Pension on lost family Pensioner dated 10.04.20154/10/2015Download
449Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਗੁੰਮ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 10.04.20154/10/2015Download
450Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਗੁੰਮ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 10.04.20154/10/2015Download
451Finance Departmentਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ (27.03.2015)3/27/2015Download
452Finance Departmentਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 27.03.20153/27/2015Download
453Finance Departmentਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 27.03.20153/27/2015Download
454Personnel DepartmentRegarding stopping self employement leave instructions dated 24.03.20153/24/2015Download
455Finance DepartmentSimplification of payment of Pension Procedure-Payments on the basis of Digital Life Certificate instructions dated 18.02.20152/18/2015Download
456Finance DepartmentSimplification of payment of pension procedure- payments on the basis of Digital Life Certificate (18.02.2015)2/18/2015Download
457Finance DepartmentSimplification of payment of pension procedure- payments on the basis of Digital Life Certificate 18.02.20152/18/2015Download
458Finance DepartmentSimplification of payment of pension procedure- payments on the basis of Digital Life Certificate 18.02.20152/18/2015Download
459Personnel Departmentਪੜਤਾਲੀਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਭੇਟਾ ਦੀ ਰਕਮ ਬਾਰੇ 29.01.2015 1/29/2015Download
460Personnel DepartmentRegarding payment (Honourerium) to Inquiry Officers(IO) for inquiry under P&A Rules, 1970 instructions dated 29.01.20151/29/2015Download
461Finance DepartmentExtension in Service Instructions dated 23.01.20151/23/2015Download
462Governance ReformsRTI instructions regarding intimating the First Appellant Authority (FAA) dated 23.01.20151/23/2015Download
463Finance DepartmentPay During Probation Notification dated 15.01.20151/15/2015Download
464Finance DepartmentExtension in Service - Instructions dated 07.01.20151/7/2015Download
465Finance Departmentਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਿਵਿਰਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (06-01-2015)1/6/2015Download
466Finance DepartmentInstructions regarding full benefit of pension on 25 years service dated 06.01.20151/6/2015Download
467Finance Departmentਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਿਵਿਰਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 06-01-20151/6/2015Download
468Finance Departmentਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਿਵਿਰਤੀ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 06-01-20151/6/2015Download
469Personnel DepartmentGroup C Promotion Educational Qualification Instructions Dated 23.12.201412/23/2014Download
470Personnel Departmentਗਰੁੱਪ-ਡੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਗਰੁੱਪ-ਸੀ (ਕਲਰਕ) ਦੀ ਪਦ-ਉਨਤੀ ਲਈ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ।12/23/2014Download
471Finance DepartmentExtension in Service -(Class IV) Instructions dated 22.12.201412/22/2014Download
472Personnel DepartmentService Certificate Instructions 18.12.201412/18/2014Download
473Finance DepartmentInstructions regarding Government Vehicles cars dated 04.12.201412/4/2014Download
474Finance DepartmentExtension in Service Instructions dated 21.11.201411/21/2014Download
475Finance DepartmentExtension in Service - Instructions (Disabled) dated 19.11.201411/19/2014Download
476Personnel DepartmentRegarding similar situated cases instructions dated 19.11.201411/19/2014Download
477Finance DepartmentExtension in service for disabled Instructions dated 14.11.201411/14/2014Download
478Finance DepartmentExtension in Service-clarification 30.10.1410/30/2014Download
479Finance DepartmentExtension in Service Instructions dated 30.10.201410/30/2014Download
480Finance DepartmentExtension in Service - Clarification dated 07.01.2015 regarding letter dated 30.10.201410/30/2014Download
481Finance DepartmentExtension ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ Instructions dated 21.10.201410/21/2014Download
482Personnel DepartmentCompassionate Appointment No appointed to dependent of employee on extension instructions dated 21.10.201410/21/2014Download
483Personnel DepartmentMaximum Age 37 for direct recriutment letter dated 14.10.201410/14/2014Download
484Finance DepartmentSenior Junior Benefit(Equal Pay) Instructions dated 13.10.201410/13/2014Download
485Finance DepartmentRegarding Pay fixation of Senior Employee equal to junior employee(38 Months arrear) dated 13.10.201410/13/2014Download
486Personnel Departmentਰੋਸਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਪੁਆਇਂਟ ਨਾ ਮੰਨਣ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ (Roaster Point not seniority point clarification) dated 10.10.201410/10/2014Download
487Personnel DepartmentClarification Regarding Clalssification of Group ABC Instructions Dated 29.09.20149/29/2014Download
488Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 16.09.20149/16/2014Download
489Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਡੀ-ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 12.09.20149/12/2014Download
490Personnel DepartmentPremature Retirement Rules First Amendment dated 05.09.20149/5/2014Download
491Finance DepartmentInstructions 17-7-2014 (Signle Share refund of cpf)7/17/2014Download
492Finance DepartmentClarification regarding New Pension Scheme dated 17.07.20147/17/2014Download
493Finance Departmentਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ(Signle Share refund of cpf) 17-7-2014 7/17/2014Download
494Finance Departmentਮਿਤੀ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ(Signle Share refund of cpf) 17-7-20147/17/2014Download
495Personnel DepartmentRegarding delegation of powers to promote instructions dated11.06.20146/11/2014Download
496Finance Department10 day leave encashment of LTC instructions dated 05.06.20146/5/2014Download
497Finance DepartmentFixation of pay of re-employed pensioners instructions dated 26.05.20145/26/2014Download
498Finance DepartmentOld Age Allowance to the pensioners family pensioners-requirement of documents as proof of date of birth 16.04.20144/16/2014Download
499Finance DepartmentRegarding payment of Special Family Pension on the basis of notional payment instructions dated 07.04.20144/7/2014Download
500Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਦ-ਉਨਤੀ ਲਈ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਬੰਧੀ 19.03.20143/19/2014Download
501Personnel DepartmentACP Clarification Dated 06.02.20142/6/2014Download
502Personnel DepartmentCompassionate appointment policy (Group C and Group D) amendment dated 31.01.20141/31/2014Download
503Finance DepartmentPension - Timely disposal of pension instructions dated 18.11.201311/18/2013Download
504Finance DepartmentRegarding festival loan to Class IV (Group D) instructions dated 24.10.201310/24/2013Download
505Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ - ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਨਤ (ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਸੀਮਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ 24.10.201310/24/2013Download
506Finance DepartmentExtension in Service Instructions Dated 20.09.20139/20/2013Download
507Personnel DepartmentInstructions regarding premature retirement of long absentees dated 26.07.20137/26/2013Download
508Personnel DepartmentEearned Leave performa for IAS officers and instructions dated 23.07.20137/23/2013Download
509Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬੈਕਲਾਗ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 29.05.20135/29/2013Download
510Personnel DepartmentRegarding Deputation Instructions dated 28.05.20135/28/2013Download
511Personnel DepartmentInstructions regarding Service review after 15,20,25,30&35 dated 14.05.20135/14/2013Download
512Social Security, Women and Child DevelopmentInstructions for mentally disabled persons dated 30.04.20134/30/2013Download
513Finance DepartmentExtension in Service Instructions dated 22.01.20131/22/2013Download
514Finance DepartmentPay fixation in case of appointment to lower post instructions dated 16.01.20131/16/2013Download
515Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਬੈਕਲਾਗ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 15.01.20131/15/2013Download
516Personnel DepartmentACP Clarification grant of ACP after getting higher scale (874)10/25/2012Download
517Finance DepartmentExtension in Service Instructions dated 08.10.201210/8/2012Download
518Finance DepartmentGuidelines regarding creation of new posts and re-structuring of Government departments8/30/2012Download
519Personnel DepartmentInstructions regarding Service review after 15,20,25,30&35 dated 28.08.20128/28/2012Download
520Personnel DepartmentChild Care Leave (CCL) instructions dated 08.08.20128/8/2012Download
521Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ-ਜਾਤੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮ ਅਤੇ ਰਾਏ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 07.08.20128/7/2012Download
522General AdministrationLeave instructions7/11/2012Download
523Finance DepartmentGrant of benefit of Travel Concession to the family pensioners of Punjab Government - Clarification dated 10.07.20127/10/2012Download
524Finance DepartmentClarification Conveyance allowance to handicapped Instructions dated 02.07.20127/2/2012Download
525Personnel DepartmentRegarding filing Property return under Conduct Rules 1966 instructions dated 17.05.20125/17/2012Download
526Personnel DepartmentRegarding filing of Annual Property Return 17.05.20125/17/2012Download
527Personnel DepartmentRegarding adding property return date in ACR or APAR instructions dated 17.05.20125/17/2012Download
528Personnel DepartmentRegarding no extension after retirement for re-employment dated 09.05.20125/9/2012Download
529Personnel DepartmentRegarding DPC instructions dated 16.03.20123/16/2012Download
530Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Finalization of Government orders for citizen services for issuance of caste certtificates through e-District Project 07.03.20123/7/2012Download
531Personnel DepartmentChild Care Leave (CCL) instructions dated 22.12.201112/22/2011Download
532Finance DepartmentGrant of Higher Education Allowance to Doctors instructions dated 21.12.201112/21/2011Download
533Finance DepartmentConveyance allowance to handicapped Instructions dated 21.12.201112/21/2011Download
534Personnel DepartmentACP Instructions Dated 20.12.201112/20/2011Download
535Finance DepartmentEx-Gratia Instructions No. 1368 Dated 16.12.201112/16/2011Download
536Finance DepartmentRevision of pay scales of certain categories of employees instructions dated 15.12.201112/15/2011Download
537Finance DepartmentRegarding retirement benefits after 25 years of service instructions dated 15.12.201112/15/2011Download
538Personnel DepartmentRegarding ACR or APAR instructions dated 12.12.201112/12/2011Download
539Personnel DepartmentRegarding verfication of character and medical certificate of fitness on first entry into service instructions dated 06.12.201112/6/2011Download
540Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 21.10.201110/21/2011Download
541Finance DepartmentLTC instructions dated 03.10.201110/3/2011Download
542Finance DepartmentLTC - Encashment of Earned Leave alongwith LTC instructions dated 03-10-201110/3/2011Download
543Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Regarding reservation of handicapped in Group A, B, C and D posts instructions dated 23.09.20119/23/2011Download
544Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Notification- Reconstituition of State Level Scrutiny Commitee to verify Social Statue Cedrtificates 12.09.20119/12/2011Download
545Personnel DepartmentThe Punjab Govt Employee (Conduct) Rules 1966 (Amedment dated 08.09.2011)9/8/2011Download
546Personnel DepartmentAmendment in Conduct Rules 1966- To Report if any transaction Exceed one month's Gross Salary 08.09.20119/8/2011Download
547Personnel DepartmentGrant of compassionate appointment in state service Group c and D divorced daughter 26.8.20118/26/2011Download
548Personnel DepartmentACP rules dated 22.07.20117/22/2011Download
549Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Regarding reservation of handicapped for promotion instructions dated 05.07.20117/5/2011Download
550Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 25.03.20113/25/2011Download
551Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Verification- acceptance of caste certificate produced by candidates - Recommendation of Parlimentary commitee on welfare of SC and STs 03.02.20112/3/2011Download
552Personnel DepartmentLTC (Leave Travel Concession) Instructions dated 03.12.201012/3/2010Download
553Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ 02.11.201011/2/2010Download
554Finance DepartmentEx-Gratia Instructions No. 1251 Dated 13.10.201010/13/2010Download
555Personnel DepartmentRegarding conveying ACR or APAR instructions dated 15.09.20109/15/2010Download
556Personnel DepartmentRegarding DPC instructions dated 23.08.20108/23/2010Download
557Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਜਨਰਲ ਮੈਰਿਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਗਿਨਣ ਸਬੰਧੀ 24.06.20106/24/2010Download
558Personnel DepartmentRegarding Change in upper limit for Punjab Govt job instructions dated 01.06.20106/1/2010Download
559Finance DepartmentConveyance allowance to handicapped Instructions dated 21.05.20105/21/2010Download
560Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣ ਬਾਰੇ 19.04.20104/19/2010Download
561Finance DepartmentInterest on delayed payment of pensionary benefits2/18/2010Download
562Finance Departmentਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 18-02-20102/18/2010Download
563Finance Departmentਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗ ਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 18-02-20102/18/2010Download
564Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਲੀਡਿਟੀ 08.01.20101/8/2010Download
565Personnel DepartmentRegarding DPC instructions dated 10.12.200912/10/2009Download
566Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੋਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਨਣ ਸਬੰਧੀ 09.11.200911/9/2009Download
567Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਬਾਰੇ 03.11.200911/3/2009Download
568Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਦੂਜੇ ਬੈਕਵਰਡ ਕਲਾਸਿਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਮੰਡਲ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ (ਕੋਟਾ) ਮੁੜ ਮਿੱਥਣ ਸਬੰਧੀ 22.10.2009 10/22/2009Download
569Personnel DepartmentRegarding Classification of posts instructions dated 13.10.200910/13/2009Download
570Finance DepartmentRegarding TA and DA as per recommendations of fifth pay comission instructions dated 31.08.20098/31/2009Download
571Personnel DepartmentRegarding educational qualification from Group D to Group C instructions dated 25.08.20098/25/2009Download
572Finance DepartmentEx-Gratia Instructions No. 879 Dated 17.08.20098/17/2009Download
573Personnel DepartmentRegarding promotion from Group D to Group C instructions dated 21.07.20097/21/2009Download
574Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 09.07.20097/9/2009Download
575Personnel DepartmentThe Punjab Govt Employee (Conduct) Rules 1966 (English) 29.06.20096/29/2009Download
576Personnel DepartmentPunjab Govt employee conduct rules 1966 Amended upto 29.06.20096/29/2009Download
577Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 29.06.20096/29/2009Download
578Personnel DepartmentClarification regarding ACP dated 26.06.20096/26/2009Download
579Govt of IndiaRegarding not to answer the 'Why' questions orders dated 01.06.20096/1/2009Download
580Finance DepartmentFifth Pay Commision Notification- Revised Pay rules (Fixation) dated 27.05.20095/27/2009Download
581Personnel DepartmentRegarding Verfication of migrants who come to state govt services instructions dated 31.03.20093/31/2009Download
582Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਵਿਮੁਕੱਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੁੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਬਰੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ 'ਵਿਮੁਕੱਤ ਜਾਤੀ' ਲਿਖਣ ਸਬੰਧੀ 18.03.20093/18/2009Download
583Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ 16.03.20093/16/2009Download
584Personnel DepartmentRegarding DPC meetings timely instructions dated 10.03.20093/10/2009Download
585Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਹੋਰ ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ-ਪਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਸਮਾਜਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਨਤ (ਕਰੀਮੀਲੇਅਰ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੀ ਸੀਮਾ 24.02.20092/24/2009Download
586Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਵਿਮੁਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ 22.07.20087/22/2008Download
587Finance Department18-07-2008 Instructions regarding family pension7/18/2008Download
588Finance DepartmentInstructions regarding family pension 18-07-20087/18/2008Download
589Finance DepartmentInstructions regarding family pension 18-07-20087/18/2008Download
590Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਨਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 10.07.20087/10/2008Download
591Personnel DepartmentCompassionate Policy instructions dated 3.7.20087/3/2008Download
592Personnel DepartmentComapssionate Appointment Policy- one time measure to apply within 6 months letter dtd 03.07.20087/3/2008Download
593Govt of IndiaRTI Guidelines for public authorities dated 25.04.2008 (HINDI)4/25/2008Download
594Govt of IndiaRTI Guidelines for public authorities dated 25.04.2008 (ENGLISH)4/25/2008Download
595Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Regarding incorporating of word 'SIKH' in the caste-Religion Certificates13.03.20083/13/2008Download
596Governance ReformsRight to Information Act (RTI Act) 2005 Notification dated 25.06.20076/25/2007Download
597Finance Departmentਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਜਬ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ Letter Dated 22.12.200612/22/2006Download
598Finance Departmentਜਨਤਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਜਬ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ Letter Dated 22.12.200612/22/2006Download
599Finance DepartmentNPS Instructions 12-12-200612/12/2006Download
600Finance DepartmentNPS-Introduction of a New Restructured Defined Contributory Pension Scheme for new entrants to Punjab Government Service- 12-12-200612/12/2006Download
601Finance DepartmentNPS-Introduction of a New Restructured Defined Contributory Pension Scheme for new entrants to Punjab Government Service- 12-12-200612/12/2006Download
602Personnel DepartmentACP Instructions Dated 03.11.200611/3/2006Download
603Personnel DepartmentACP Instructions Dated 03.11.2006 (Clear COPY)11/3/2006Download
604Personnel Department4,9,14 ACP Scheme dated 03.11.200611/3/2006Download
605Finance DepartmentLTC on provisional pension instructions dated 20.10.200610/20/2006Download
606Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Regarding implemention of The Punjab Schedlued Castes and Backward Classes act 2006 letter dtd 13.10.200610/13/2006Download
607Personnel DepartmentRegarding ACP instructions dated 05.10.200610/5/2006Download
608Personnel DepartmentACP instructions regarding ACP to employees appinted by transfer, open selection etc from one service to another 25.05.20065/25/2006Download
609Personnel DepartmentRegarding ACR or APAR instructions dated 09.02.2006 and 01.05.20065/1/2006Download
610Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Regarding issuing Caste Certificate to Backward Castes and Other Backward Castes 19.01.20061/19/2006Download
611Personnel DepartmentCompassionate Policy Clarification dated 28.12.200512/28/2005Download
612Personnel DepartmentCompassionate Appintment policy dated 28.12.200512/28/2005Download
613Personnel DepartmentComapssionate Appointment Policy- Belated Applications letter 28.12.200512/28/2005Download
614Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Authority to cancel caste certificate 15.12.200512/15/2005Download
615Personnel DepartmentCompassionate Policy (regarding Dependent Certificate) dated 30.11.200511/30/2005Download
616Personnel DepartmentComapssionate Appointment Policy- Dependent Certificate letter dated 30.11.2005 11/30/2005Download
617Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Notification 03.09.2005- 9/3/2005Download
618Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Socio Enconomic criteria for idenatification of Socially advance persons (creamy layer) from OBS letter dtd 17.08.20058/17/2005Download
619Personnel DepartmentCompassionate Policy (regarding earning members) dated 18.07.2005 7/18/2005Download
620Personnel DepartmentCompassionate appointment policy (Group C and Group D) dated 18.07.20057/18/2005Download
621Personnel DepartmentComapssionate Appointment Policy- Examinining verifying Financial Position of Family 18.07.20057/18/2005Download
622Personnel DepartmentCurrent Duty Charge (CDC) instructions dated 19.04.20054/19/2005Download
623Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Regarding Checking of Roaster 16.2.20052/16/2005Download
624Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)De- Reservations of Posts of SCs letter dtd 20.01.20051/20/2005Download
625Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Notification- Constituition of State Level Scrutiny Committee to verify Social Status Certificates Notification dtd 10.12.2004- 12/10/2004Download
626Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Regarding issuing OBC certificate for Central Goverment Services letter dtd 18-7-20037/18/2003Download
627Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Clarification regarding Reservation in promotion to the SC in service and posts under Punjab Govt 18-6-20036/18/2003Download
628Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Regarding Deputing the Conact Officers for Implementation of Reservation for SCs, BCs and STs letter dtd 10.02.20032/10/2003Download
629Personnel DepartmentCompassionate Policy Instructions dated 21.11.200211/21/2002Download
630Personnel DepartmentCompassionate appintment policy dated 21.11.200211/21/2002Download
631Personnel DepartmentComapssionate Appointment Policy dated 21.11.2002 11/21/2002Download
632Personnel DepartmentCompassionate Policy Instructions dated 19.09.20029/19/2002Download
633Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Instructions regarding benefits given to SC candidates dated 17-05-20025/17/2002Download
634Finance DepartmentInstructions regarding paternity leave 09.04.20024/9/2002Download
635Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Regarding reservation for memebers of SC and BC in a acdre of less then 5 posts letter dtd 18.02.20022/18/2002Download
636Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Reservation of vimukt Jatis and Bazigars 20.12.200112/20/2001Download
637Personnel DepartmentRegarding DPC instructions dated 06.09.20019/6/2001Download
638Personnel DepartmentRegarding Submission of cases to CM through prosonnel department instructions dated 16.08.20018/16/2001Download
639Personnel DepartmentClarification regarding ACP dated 02.03.20013/2/2001Download
640Personnel DepartmentRegarding ACR or APAR instructions dated 24.01.20011/24/2001Download
641Personnel DepartmentRegarding ACP instructions dated 16.01.20011/16/2001Download
642Personnel DepartmentSeniority related 23-10-200010/23/2000Download
643Finance DepartmentGPF Withdrawal rules instruction 06.09.20009/6/2000Download
644Personnel DepartmentACP L. No. 4426 Dataed 17-4-20004/17/2000Download
645Finance DepartmentLTC instruction 16 12 98 12/16/1998Download
646Finance DepartmentLTC instruction 16 12 98 12/16/1998Download
647Finance DepartmentLTC instruction 16 12 9812/16/1998Download
648Personnel DepartmentInstructions regarding Assured Career Progression (ACP) dated 25.09.19989/25/1998Download
649Finance DepartmentInstructions dated 16-07-19987/16/1998Download
650Finance DepartmentFourth Pay commission- Retirement Benefits Instructions dated 16-07-19987/16/1998Download
651Finance DepartmentFourth Pay commission- Retirement Benefits Instructions dated 16-07-19987/16/1998Download
652Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Resevation for the members of Scheduled castes in promotion 13.11.199711/13/1997Download
653Social Security, Women and Child DevelopmentReservation for Physically Handicapped- Break up of 3% Reservation 02-05-19975/2/1997Download
654Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Refixation of quantum of reservation for BCs in state Services on the recommendation of 2nd BC Comission (Mandal Commission) 30.12.1996 12/30/1996Download
655Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Reservation policy- Treatment of Appointments-Promotion made for reserve categories on seniority cum and operation of roster 08.07.19967/8/1996Download
656Finance DepartmentRegarding Counting of adhoc service for pensionery benefits only instructions dated 26.10.199510/26/1995Download
657Personnel DepartmentRegarding Counting of adhoc service for pensionery benefits only instructions dated 26.10.1995 (Clear Copy)10/26/1995Download
658Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Reservation policy- Treatment of Appointments-Promotion made for reserve categories on seniorityCumMerit & operation of roster 10.07.1995 7/10/1995Download
659Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Reservation for Other Backward Classes-Exclusion of Creamy Layer for the purpose of Appointment in service 08.04.19944/8/1994Download
660Social Justice, Empowerment and Minorities (Welfare Department)Regarding BC certificate creamy layer dated 17.01.19941/17/1994Download
661Personnel DepartmentRegarding ACR- Time Schedule instructions dated 28.05.19935/28/1993Download
662Personnel DepartmentInstructions regarding counting service for Proficiency stepup (ACP) dated 28.10.199210/28/1992Download
663Personnel Departmentਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਪੜ੍ਹਤਾਲ ਦੇ ਕੇਸਿਜ ਠੱਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।6/23/1992Download
664Personnel DepartmentRegarding appointment during pregnency instructions dated 20.05.19925/20/1992Download
665Personnel DepartmentRegarding Appointment during pregnancy instructions dated 20.05.19925/20/1992Download
666Finance DepartmentRegarding joining of wilful absentes for long time dated 22.04.19924/22/1992Download
667Personnel DepartmentThe Punjab Govt Employee (Conduct) Rules 1966 (Amendments) - Punjabi + English 28.02.19922/28/1992Download
668Personnel DepartmentRegarding leave on cultural activities instructions dated 25.11.199111/25/1991Download
669Personnel DepartmentInstructions regarding Proficiency increment dated 21.08.19918/21/1991Download
670Personnel DepartmentRegarding confirmation instructions dated 08.04.19914/8/1991Download
671Personnel DepartmentRegarding confirmation procedure4/8/1991Download
672Finance Departmentinstructions 08-03-1991 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ (LTC)_13/8/1991Download
673Finance Departmentਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ (LTC) 08-03-19913/8/1991Download
674Finance Departmentਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ (LTC) 08-03-19913/8/1991Download
675Personnel DepartmentClarification regarding Proficiency step-ups dated 09.08.19898/9/1989Download
676Personnel DepartmentRegarding Verification before entry to Service instructions dated 27.02.19872/27/1987Download
677Personnel DepartmentPunjab Govt Employee Conduct Rules 1966 in Punjabi along with the amendments 12.02.19852/12/1985Download
678Finance DepartmentCoveyance Allowance for Handicapped Employees Letter Dated 15-06-1982 6/15/1982Download
679Finance DepartmentConveyance allowance to handicapped Instructions dated 15.06.19826/15/1982Download
680Personnel DepartmentNotification regarding office time dated 31.10.198010/31/1980Download
681Personnel DepartmentPremature Retirement (First Amendment Rules) 1979 Notification dated 29.11.197911/29/1979Download
682Personnel DepartmentReguation of Services of Adhoc employee Circular dated 07.06.19786/7/1978Download
683General AdministrationPunjab Civil secretriat Class III serivce Rules 10.08.19768/10/1976Download
684Health and Family WelfareRegarding Submitting medical reimbursement bills within 6 months instructions dated 01.04.20114/1/2011Download
685Health and Family WelfareMedical reimbursement to Govt employee or pensioner and their dependents who are getting insurance at their own level instructions dated 25.03.20133/25/2013Download
686Health and Family WelfareMedical reimbursement instructions regarding Knee and hip joint replacement dated 11.08.20118/11/2011Download
687Health and Family WelfareMedical reimbursement instructions regarding Knee and hip joint replacement dated 03.07.20087/3/2008Download
688Health and Family WelfareMedical reimbursement - List of Chronic Diseases instructions dated 14.06.20106/14/2010Download
689Health and Family WelfareMedical reimbursement - Indoor and Follow up treatment instructions dated 29.04.20114/29/2011Download
690Health and Family WelfareMedical reimbursement - Income Limit for Dependent Family Members instructions dtd 30.03.20123/30/2012Download
691Health and Family WelfareFamily planning allowance instructions dated 21.05.20105/21/2010Download
692Health and Family WelfareDefinition of Family for the purpose of medical reimbursement dated 17.03.19943/17/1994Download
693Health and Family WelfareMedical Reimbursement - Medical Reimbursement in case of Medical Insurance5/23/2013Download
694Health and Family WelfareFixed medical Allowance to Pensioners- Various InstructionsDownload
695Health and Family WelfareMedical reimbursement- Denture, Eyes lenses, spectacles and Hearing aid 09-07-20107/9/2010Download
696Health and Family WelfareMedical Reimbursement- Delegation of powers for reimbursement 14-06-20106/14/2010Download
697Health and Family WelfareMedical reimbursement- List of chronic Diseases and issueing of Chronic Certificate and Validity of Chronic Disease Certificate 14-06-20106/14/2010Download
698Health and Family WelfareMedical reimbursement- hipjoint and knee replacementDownload
699Health and Family WelfareMedical Reimbursement- Delegation of powers for reimbursement 23-02-19882/23/1988Download
700Health and Family WelfareMedical Reimbursemnt -entitlement of Pvt Room pensioners 23-03-1995 and Travel Expenses for treatment of pensioners and Dependent Family MembersDownload
701Health and Family WelfareMedical Reimbursement- checklist and proforma of medical bills 14-06-19966/14/1996Download
702Health and Family WelfareMedical Reimbursement- clarifications Regarding medicines which are Reimbursable and non-reimburseableDownload
703Health and Family WelfareMedical Reimbursemnt- 75% advance for treatment 05-01-20011/5/2001Download
704Health and Family WelfareFixed medical Allowance to Pensioners- Various Instructions Fixed Medical Allowance AND CEILINGS ON CLAIMSDownload
705Health and Family WelfareMedical Reimbursement of expenses on chronic diseasesDownload
706Health and Family WelfareMedical Reimbursement- treatment in Govt_Pvt hospitals and abroad 13-02-19952/13/1995Download
707Finance DepartmentSixth Pay (6th) Commission All Instructions Combined (Punjab Government)Download
708Department of Health & Family WelfareGuidelines / Criteria for reimbursement of expenses for In-Vitro Fertilisation (IVF) treatment to CGHS beneficiaries and beneficiaries under Central Services (Medical Attendance) Rules. 1944.11/22/2011Download
709Department of Personnelਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ।09/26/2023Download
710Department of Personnel6ਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਤਨਖਾਹ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨਾਮਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।09/21/2023Download
711Department of Social Justice, Empowerment and Minoritiesਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ(Migrate) ਹੋ ਕੇ ਆਏ (OBC & BC) ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ/ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ09/12/2023Download
712Department of Printing and StationarySupply of Uniforms to Class -4 , drivers of motor vehicles of punjab Govt, Gate keeper etc 30.06.1994.pdf06/30/1994Download
713Department of Printing and Stationaryਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਡੀ (ਦਰਜਾ-4) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਦੀਆਂ- ਲਿਬਰੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 20.06.201206/20/2012Download
714Finance DepartmentRestructuring of Budget demands and SOEs instructions dtd 05.01.201801/05/2018Download
715Finance DepartmentGIS Saving Fund Table for 3rd Quarter of 2023 ( From 01-7-2023 to 30-09-2023) Letter Dated 31.08.202308/31/2023Download
716Finance Departmentਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਬੰਧੀ ਹੋਈ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 30.08.202308/30/2023Download
717Department of Home Affairs and JusticePUNJAB DISPUTE RESOLUTION & LITIGATION POLICY, 2020 Dated 25.06.202006/25/2020Download
718Department of Home Affairs and JusticePunjab Disputes Resolution & litigation Policy 2018 Notification Dated09/05/2018Download
719Finance DepartmentPolicy & Guideline on commitment control and management08/23/2023Download
720Finance Departmentਰੀਐਪਰੋਪਰੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ08/21/2023Download
721Department of Social Security and Development of Women and Childrenਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।08/16/2023Download
722Department of TransportFixation of rates for hiring of Vehicles06/18/2021Download
723Department of TransportInstructions regarding Procurement/hiring/Condemnation/Average etc. of Government Vehicles01/06/2021Download
724Finance Departmentਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 15-05-201805/15/2018Download
725Finance Departmentਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੇਸਲੇ ਸਨਮੁੱਖ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 20.02.201802/20/2018Download
726Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 04.10.201810/04/2018Download
727Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼/ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਨੂੰ 5% ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਐਲ.ਟੀ.ਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ 08.02.201810/08/2018Download
728Finance Departmentਈ.ਪੀ.ਐਫ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਖੇਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੰਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ 22.03.201803/22/2018Download
729Finance DepartmentRegarding simplification of disbursement of pensionary benefits in respect of old Pension scheme cabinet decision dated 18.03.2017 instructions dtd 01.02.2018.pdf02/01/2018Download
730Finance DepartmentImplementation of 6th Pay Commission for Pre 01-01-2016 Pensioners and Family Pensioners 29.10.202110/29/2021Download
731Finance DepartmentRegarding implementation of new defined contributory pension scheme in public sector institutions and self-governing institutions of Punjab Government 23.02.201702/23/2017Download
732Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂ ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਟਰੈਵਲ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ - ਕੌਰੀਜੰਡਮ - 23-02-201702/23/2017Download
733Finance Departmentਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣਯੋਗ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ (13.07.2017)07/13/2017Download
734Finance Departmentਜੀ.ਪੀ.ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 19.05.201705/19/2017Download
735Finance DepartmentClarification- 13.10.2017.PDF regarding implementation of new defined contributory pension scheme in public sector institutions and self-governing institutions of Punjab Government.10/13/2017Download
736Finance DepartmentRelease of subscription deducted under New Pension Scheme to dismissed/removed/terminated Government employees 10.03.201703/10/2017Download
737Finance Departmentimplementation of judgement dated 30-09-2016 in cwp no 2866 of 2014 titled as Karanvir Singh & ors Vs State of Punjab & ors 18-09-2017.PDF09/18/2017Download
738Finance DepartmentImplementation of judgement dated 30-09-2016 in cwp no 2866 - 2014 Karanvir Singh & ors Vs State of Punjab & ors 02-08-201708/02/2017Download
739Finance DepartmentImplementation of judgement dated 30.09.2016 in cwp no. 2866 of 2014 titled as Karanvir singh & ors Vs State of Punjab & ors and judgement dated 22.10.2013 in cwp no. 25733 of 2012- AP Sharma & ors Vs SOP(24.10.2017)10/24/2017Download
740Finance DepartmentImplementation of judgement dated 22.10.2013 of Hon'ble Punjab & Haryana Court in cwp no. 25733 of 2012-AP Sharma & ors Vs State of Punjab & ors. 27.06.201706/27/2017Download
741Finance DepartmentGrant of family pension to dependent parents of the Government employees 27.10.201710/27/2017Download
742Finance Departmentcounting of service of employees of State Autonomous BodiesBoards and Corporations for the purpose of pension and pensionary benefits in Government departments 25.04.201704/25/2017Download
743Finance Departmentਮਿਤੀ 01.01.2004 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਗਿਣਨ ਬਾਰੇ 20.09.2016 (Regarding counting of past service for pensionary benefits of Government servants who have resigned on technical grounds from the Government service on or after 01.01.2004 instrcutions dt 20.9.2016.pdf)09/20/2016Download
744Finance Departmentਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 27.10.2016.PDF10/27/2016Download
745Finance DepartmentPensioners Family pensioners who become residents of foreign countries by acquiring dual foreign citizenships Regarding payment of Dearness Allowance and Medical Allowance on Pension Family Pension 26.10.201610/26/2016Download
746Finance Departmentਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 16.09.2016 .PDF09/16/2023Download
747Finance Departmentਜੀ.ਪੀ. ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 27.10.2016.PDF10/27/2016Download
748Finance Departmentਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ 58 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਵਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ (ਸਾਲ ਵਾਰ) ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ 01-07-2016.pdf07/01/2016Download
749Finance Departmentਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਿਜ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਦਾ Guardian ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ 09.09.2016 (Regarding declaration of guardian of physically and mentally challenged boy or girl of government employees)09/09/2016Download
750Finance DepartmentTechnical Resignation 19-02-201602/19/2016Download
751Finance DepartmentRegarding concurrence of Finance Dept with pension cases where decision of court beyond CSR, instructions (29.06.2016)06/29/2016Download
752Finance DepartmentRecovery of excess payment made by the employer in view of judgment in case state vs Rafiq 20-10-201610/20/2016Download
753Finance DepartmentNPS -Clarification regarding dismissed removed employee (30.09.2016)09/30/2016Download
754Finance DepartmentIncorporation of ADHAAR Number in Pension Payment Orders PPO 29.06.201609/29/2016Download
755Finance DepartmentEnrollment of state pensioners under Jeevan Pramaan (Digital Life certificate) 23.11.201610/14/2016Download
756Finance Departmentdefending court cases in which finance department is impleaded as a party 03-08-201608/03/2016Download
757Finance DepartmentCredit of interest to State Provident Funds on ad-hoc basis (24.08.2016)08/24/2016Download
758Finance DepartmentCounting of service of employees retired of State Autonomous bodies boards and corporations for the purpose of pension and pensionary benefits 13.10.201610/13/2016Download
759Finance DepartmentCounting of service of employees retired employees of State Autnonomous bodies boards and corporations for the purpose of pension and pensionary benefits in government departments 18.4.201604/18/2016Download
760Finance DepartmentRegarding creation of posts in various departments, revival of posts and recruitment (12.05.2015)05/12/2015Download
761Finance Departmentregarding the implementation of the recommendations of the fifth Punjab Pay Commission regarding the payment of pension and other retirement benefits 06-01-201501/06/2015Download
762Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਮਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਗੁੰਮ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ 10.04.2015.PDF04/10/2015Download
763Finance Departmentਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 10.12.201512/10/2015Download
764Finance DepartmentClarification Regarding GPF Advance (Non- Refundable) 26-05-201505/26/2015Download
765Finance DepartmentGP Fund Advcance ( Non -Refundable) 27.03.201503/27/2015Download
766Finance Departmentਜੀ ਪੀ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਨਾ ਮੋੜਵਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ 24.09.201509/24/2015Download
767Finance Departmentਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 13.08.201508/13/2015Download
768Finance DepartmentSimplification of payment of pension procedure- payments on the basis of Digital Life Certificate 18.02.201502/18/2015Download
769Finance DepartmentRecovery of excess payment made by the employer in view of judgement of Hon'ble Supreme Court of India in case of State of Punjab (white washer) and ors 28.08.201508/28/2015Download
770Finance DepartmentCWP 24170 of 2012 ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ SOP ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ (withholding of Leave Encashment and Gratuity) 23-07-201507/23/2015Download
771Finance DepartmentNPS-Introduction of a New Restructured Defined Contributory Pension Scheme for new entrants to Punjab Government Service- 12-12-200612/12/2006Download
772Department of Health & Family WelfareMedical Reimbursement- Delegation of powers for reimbursement07/28/2023Download
773Department of Health & Family WelfareMedical Reimbursement - entitlement of Private Room for pensioners 23-03-1995 and Travel Expenses for treatment of pensioners and Dependent Family Members 25-06-200103/24/1995Download
774Department of Health & Family WelfareMedical Reimbursemnt- 75% advance for treatment 05-01-200101/05/2001Download
775Department of Health & Family WelfareMedical Reimbursement- treatment in Govt_Pvt hospitals and abroad 13-02-199502/13/1995Download
776Department of Health & Family WelfareMedical reimbursement- List of chronic Diseases and issueing of Chronic Certificate and Validity of Chronic Disease Certificate 14-06-201006/14/2010Download
777Department of Health & Family WelfareMedical reimbursement- Set of Instructions relating to hipjoint and knee replacement ( 18-01-1990, 12-03-1991, 01-01-1992, 08-01-1996, 03-05-1999, 20-09-2000, 22-07-2004, 01-03-2005)01/18/2090Download
778Department of Health & Family WelfareMedical Reimbursement- Delegation of powers for reimbursement 23-02-198802/23/1988Download
779Department of Health & Family WelfareMedical Reimbursement- Delegation of powers for reimbursement 14-06-201006/14/2010Download
780Department of Health & Family WelfareMedical Reimbursement- clarifications Regarding medicines which are Reimbursable and non-reimburseable06/22/1994Download
781Department of Health & Family WelfareMedical Reimbursement- checklist and proforma of medical bills 14-06-199606/14/1996Download
782Department of Health & Family WelfareMedical Reimbursement of expenses on chronic diseases- Various Instuctions11/18/2003Download
783Department of Health & Family WelfareMedical Reimbursement - Medical Reimbursement in case of Medical Insurance 23-05-201305/23/2013Download
784Department of Health & Family WelfareMedical reimbursement- Denture, Eyes lenses, spectacles and Hearing aid 09-07-201007/09/2010Download
785Finance DepartmentFixed medical Allowance to Pensioners- Various Instructions11/29/1990Download
786Department of Health & Family WelfareFixed medical Allowance to Pensioners- Various Instructions Fixed Medical Allowance AND CEILINGS ON CLAIMS ( 2 June 1988 and other related Instructions)06/02/1988Download
787Finance DepartmentClarification regarding use of funds under SOE 31- Grant In Aid for Salary purpose only07/17/2023Download
788Department of Social Security and Development of Women and ChildrenPromotion by Non Selection ਅਨੁਸਾਰ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ।07/28/2023Download
789Finance DepartmentTHE PUNJAB TRANSPARENCY IN PUBLIC PROCUREMENT ACT, 201909/10/2019Download
790Department of Personnelਗਰੁੱਪ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਲਾਨਾ ਅਚੱਲ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਰਿਟਰਨ HRMS ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ।07/17/2023Download
791Finance DepartmentPunjab Transparency in Public Procurement Rules 202201/06/2022Download
792Department of Social Justice, Empowerment and Minoritiesਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦ ਉਨਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 4 ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਸਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਸਬੰਧੀ।07/04/2023Download
793Finance Department17-7-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ( 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ) ਨੁੂੰ ਪਰਖਕਾਲ ਪਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ06/27/2023Download
794Finance DepartmentCWP No. 17064 of 2017 ਐਂਡ ਕਨੈਕਟਡ ਕੇਸਾਂ (ਬਾਬਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 15.01.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਝਵੀਂ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ) ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 16.02.2023 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਸਬੰਧੀ।06/12/2023Download
795Finance DepartmentRegarding one time option to the government pensioners who have retired between 01-01-2016 to 30-06-2021 to deposit the revised amount of commuted pension in the government treasury06/05/2023Download
796Finance DepartmentRegarding clarification in additional relief on Death Disability of government servants covered by the new defined contribution pension system NPS06/05/2023Download
797Department of Health & Family WelfareMedical Reimbursement for knee & hip joint Replacement05/30/2023Download
798Department of Health & Family WelfareMedical Reimbursement- Revised rates for Intra Ocular Lens05/30/2023Download
799Department of PersonnelPunjab Govt Issued Policy for Welfare of Adhoc, Contractual, Daily Wages and Work charged employee05/16/2023Download
800Department of Agriculture and farmers' welfarePay Commission- Scales of Teachers and Equivalent Cadres in PAU Ludhiana05/10/2023Download
801Department of PersonnelDiscontinuation of the salutation of 'His excellency' while addressing the President of India09/17/2018Download
802Finance Department3RD PAY COMMISSION 1988 wef 01-01-198601/20/1989Download
803Finance DepartmentImplementation of Chapter 26 for Skilled and Semi Skilled Staff wef 01-01-1986 to 01-12-201110/26/1988Download
804Finance DepartmentRegarding Free education Facility to Children of Deceased Government Employees- ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਬਾਰੇ05/05/2011Download
805Finance DepartmentImplementation of the recommendations of the Fifth Punjab Pay Commission - Encashment of earned leave alongwith Leave Travel Concession.10/03/2011Download
806Finance DepartmentImplementation of the recommendations of the Fifth Punjab Pay Commission - Encashment of earned leave alongwith Leave Travel Concession.10/03/2011Download
807Finance DepartmentFixation of pay of re-employed pensioners.08/31/2010Download
808Finance Department-Fifth Pay Commission- Regarding Approval of Change in option for fixation of Pay (ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ।)11/20/2012Download
809Finance DepartmentFixation of pay of a Government employee on appointment to a post involving the assumption of duties and responsibilities of greater importance.07/20/2011Download
810Finance DepartmentRemoval of Anomaly by stepping up the pay of senior Government employees drawing less pay than their juniors due to the operation of the provisions of rule l l-A of the Punjab Civil Services (Revised Pay) Rules,2009.08/12/2023Download
811Department of General AdministrationTransfer Policy10/18/2018Download
812Finance DepartmentUpdated-workbook-Income-Tax-Salary-Circular04/12/2023Download
813Department of PersonnelWriting APAR (ACR) in Cases where officer retiring/retired04/26/2023Download
814Finance DepartmentSenior/Junior ACP Pay Step up 38 Months Arrear letter10/13/2014Download
815Department of PersonnelACP Scheme regarding 8, 16, 24, 32 letter09/10/1998Download
816Finance DepartmentProbation Period Count for ACP regarding letter09/13/2021Download
817Finance DepartmentSenior/Junior Stepping up pay due to ACP letter08/22/2019Download
818Finance DepartmentACP Scheme Clarification JE's 4,9,14 Letter03/26/2019Download
819Finance DepartmentACP Scheme 4,9,14 No Grade pay only increment regarding letter w.e.f 01.12.201101/01/2018Download
820Department of PersonnelACP Govt. Gazette Notification07/22/2011Download
821Department of PersonnelACP Scheme regarding 4,9,14 Clarification Letter02/06/2014Download
822Department of PersonnelDACP Scheme regarding 4,9,14 DACP Letter12/22/2011Download
823Department of PersonnelACP Scheme regarding 4,9,14 starting letter11/03/2006Download
824Department of PersonnelACP Scheme regarding 8, 16 ACP JE's Letter06/27/2000Download
825Department of LabourMaternity benefits to the Women as per The Maternity Benefit Act, 196104/20/2023Download
826Finance DepartmentInterest free Wheat loan Class-4 Employees ( 2023)04/17/2023Download
827Finance Departmentਸੋਧ-ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ 1982 ਬੱਚਤ ਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਸਾਲ 2023 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਮਿਤੀ 01.01.2023 ਤੋਂ 31.03.2023 ਤੱਕ ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।04/12/2023Download
828Finance DepartmentEmpanelment and Ranking of Banks for placement of funds by Govt. Departments/ Corporations/Boards etc.04/10/2023Download
829Department of PersonnelGuidelines regarding Ex-India leave of Officers/Employees04/12/2023Download
830Finance DepartmentRegarding Continuation of Temprorary posts for the financial year 2023-24 (ਕੱਚੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਬਾਰੇ।)03/13/2023Download
831Department of PersonnelTransfer Policy of Punjab Goverment for the year 201804/23/2018Download
832Department of PersonnelTransfer Policy 202304/10/2023Download
833Department of PersonnelRegarding extention in services of the employees working on the contract (ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ )04/10/2023Download
834Department of Governance Reforms And Public GrievancesPolicy regarding providing laptops to IAS & PCS Officers03/21/2023Download
835Department of School EducationMedical Reimbursement- Regarding decentralization of financial powers regarding reimbursement of medical expenses- Education Department04/18/2019Download
836Finance DepartmentGuidelines for Management of Expenditure during FY 2023-24 ( Budget Guidelines 2023-24)04/05/2023Download
837Department of PersonnelGazzete Notification- Amendment in Punjab Civil Services( General and Common Conditions of Service) Rules 1994 - Reduction in Qualifying Service for Promotion09/13/2019Download
838Department of PersonnelReduction in qualifying sevice for Promotion08/08/2019Download
839Finance DepartmentClarification Regarding Leave Travel Concession (LTC) to employee and Travel Concession (TC) to Pensioners05/30/2022Download
840Finance DepartmentSixth Pay Commission- Classification of Rupnagar City as Class 'C' City for the purpose of House Rent Allowance ( HRA 10% of Basic Pay)02/14/2023Download
841Finance Department7% Dearness Allowance (D.A.)- from 132% to 139% w.e.f. 1.2.201903/05/2019Download
842Finance DepartmentDearness Allowance (D.A.) 142% to 148% w.e.f. 1.3.202003/03/2020Download
843Finance DepartmentDearness Allowance (D.A.) 17% to 28% w.e.f. 1.11.202111/02/2021Download
844Finance DepartmentCounting of Passed Service for the purpose of Pension of Employee of State Government and state autonomous Bodies seeking absorption ....05/14/1986Download
845Finance DepartmentPay Scale/Pay Matrix for Common Cadre of Departments and Boards/Corporations of Punjab10/29/2020Download
846Department of Personnelਗਰੁੱਪ ਏ.,ਬੀ.,ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਲਨਾ ਏ.ਪੀ.ਏ.ਆਰਜ਼ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਾਰਣੀ (ਰਿਪੋਰਟਕਰਤਾ/ਰਿਵਿਊਕਰਤਾ/ਪ੍ਰਵਾਨਕਰਤਾ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸੈਲਫ ਅਪ੍ਰੋਜ਼ਲ ਭਰਨ) ਦਾ ਨਵਾਂ Standard ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ।04/05/2023Download
847Department of PersonnelSixth Pay Commission- Grouping/Classifications of Posts ( Group A,B,C,D)12/20/2022Download
848Finance DepartmentClarification regarding fixation of pay in case employee who are appointed on Lower Post01/10/2013Download
849Finance DepartmentRegarding Rollout of Pension Module in HRMS03/24/2023Download
850Finance DepartmentBan on posting of Officials/Officers at places other than that of sanctioned posts and transfer of Officials/Officer alogwith posts to other than that of sanctioned posts05/09/2017Download
851Department of School Educationਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਨਤਕ ਸੂਚਨਾਂ03/28/2023Download
852Department of Health & Family WelfareRegarding SHC Categorization07/06/2022Download
853Department of Health & Family WelfareSHC categorization for PG incentive marks12/14/2021Download
854Department of PersonnelNRC in APAR for Promotion12/06/2021Download
855Department of PersonnelFifth Pay Commission Report - Recommendation by Commission04/20/2009Download
856Finance Departmentਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮੂਹਿਕ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ 1982- ਬੱਚਤ ਫੰਡ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਸਾਰਣੀ ਸਾਲ 2023- ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ( 1ਜਨਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2023)03/20/2023Download
857Department of School EducationPunjab Educational Service (School and Inspection Cadre General) Group 'A' Service (First Amendment) Rules, 2020.02/13/2020Download
858Finance Departmentਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ03/22/2023Download
859Finance Departmentਆਊਟਸੋਰਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-2024 ਦੌਰਾਨ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ।03/14/2023Download
860Department of PersonnelLeave Travel Concession Circular 198903/09/1989Download
861Finance Department6th Pay Commision Notification07/05/2021Download
Sharing is caring: