ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 1-7-2015 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 31-12-2015 ਤੱਕ ਦੇ 6% ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ

For latest updates for Punjab Govt Employees/Pensioners and to download instructions for Employees/Pensioners of Punjab, kindly register on smspunjab.in. to get latest updates on mobile, join our Telegram Group. https://t.me/VarinderSinghOfficial

Sharing is caring: