ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀ ਡੀ ਓਜ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ।

Sharing is caring: